Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

19

USNESENÍ

hospodářského výboru

z 3. schůze dne

12. září 1996

 

k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence - tisk 13

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí úvodního slova předsedy vlády ing. Klause, zpravodajské zprávy poslance S. Bělehrádka, povšechné a podrobné rozpravě

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 13 s těmito připomínkami:

1/ § 1 odst. 1 bude nově znít:"(1) Úřad pro ochranu konkurence (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování."

2/ § 2 - vypustit celý text b).

II. Zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

Miroslav Kapoun

ing. Stanislav Bělehrádek

ověřovatel

zpravodaj

ing. Josef Holub

předseda výboru

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP