PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

13/2

Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona

o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence (tisk 13)

Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 19/1996 (tisk 13/1)

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Úřad pro ochranu konkurence (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.".

2. V § 2 se vypouští písmeno b).

B. Pozměňovací návrhy přednesené poslancem Zdeňkem Jičínským

1. V názvu zákona se slovo "konkurence" nahrazuje slovy "hospodářské soutěže".

2. § 1 zní:

"§ 1

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") činí opatření na podporu a ochranu hospodářské soutěže a vykonává další působnosti podle zvláštních zákonů.".

3. § 2 zní:

"§ 2

Sídlem úřadu je Brno.".

C. Pozměňovací návrhy přednesené poslankyní Marií Noveskou

§ 1 odst. 3 zní:

"(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky.".

V Praze dne 2. října 1996

Zpravodaj hospodářského výboru

Ing. Stanislav Bělehrádek, v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP