PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

 

246

 

Návrh

 

poslanců Miroslava Sládka a dalších

 

na vydání

 

zákona

 

ze dne ..............1997

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

 

Zákon

 

ze dne ......................... 1997,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon o platu a některých dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců č. 236/1995 Sb. ve znění zákona č. 138/1996 Sb. se mění takto:

 

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

 

§ 4a

 

Představiteli a soudci další plat za druhé pololetí roku 1997 a za první i druhé pololetí roku 1998 nenáleží.

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Důvodová zpráva:

 

Obecná část:

 

V souvislosti se stabilizačními a ozdravnými opatřeními vlády je navrženo, aby pracovníkům v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, kteří jsou odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb. nenáležel další plat za druhé pololetí roku 1997. Navrhovatelé mají za to, že je správné provést obdobnou úpravu u představitelů a soudců odměňovaných podle zákona č. 236/1995 Sb. a to i s tím, že je nezbytné předpokládat, vzhledem ke stále rostoucí neschopnosti vlády řešit tíživou ekonomickou situaci státu, nutnost úsporných opatřeních zcela určitě i v roce 1998. Tento návrh předkládáme také proto, že se opakovaně nepodařilo poslancům SPR-RSČ prosadit komplexní snížení platu ústavních činitelů a v rámci tohoto návrhu předpokládáme naději pro alespoň dílčí změnu, která by měla najít příznivou odezvu mezi poslanci Poslanecké sněmovny bez rozdílu politické příslušnosti.

Je třeba zdůraznit, že návrh poslanců SPR-RSČ bude mít příznivý vliv na státní rozpočet a není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky.

 

Zvláštní část:

 

k Čl. I

 

Vkládá se nový § 4a, který určuje, že představitelé a soudci nebudou pobírat za II. pololetí roku 1997 a za I. a II. pololetí roku 1998 další plat.

 

k Čl. II

 

Určuje nabytí účinnosti zákona.

 

Platné znění:

 

§4

 

Další plat

 

(1) Další plat je jednorázové peněžité plnění poskytované v každém kalendářním roku ve výši měsíční částky platu, který příslušel představiteli a soudci v posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce v příslušném kalendářním pololetí roku.

 

(2) Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží další plat, pokud v kalendářním pololetí skutečně vykonával funkci alespoň 90 kalendářních dnů. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou nevykonával funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství. Doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci se soudci do této doby započítává v délce nepřesahující 45 kalendářních dnů v kalendářním pololetí. Nárok na další plat nevznikne

 

a) v prvním pololetí kalendářního roku představiteli, jehož výkon funkce skončil přede dnem 31. května, a soudci, jehož pracovní vztah skončil přede dnem 30. června,

b) ve druhém pololetí kalendářního roku představiteli, jehož výkon funkce skončil přede dnem 30. listopadu, a soudci, jehož pracovní vztah skončil přede dnem 31. prosince.

 

Navrhované znění:

 

§ 4

 

Další plat

 

(1) Další plat je jednorázové peněžité plnění poskytované v každém kalendářním pololetí roku ve výši měsíční částky platu, který příslušel představiteli a soudci v posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce v příslušném kalendářním pololetí roku.

 

(2) Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží další plat, pokud v kalendářním pololetí skutečně vykonával funkci alespoň 90 kalendářních dnů. Do té doby se nazapočítává doba, po kterou nevykonával funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství. Doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci se soudci do této doby započítává v délce nepřesahující 45 kalendářních dnů v kalendářním pololetí. Nárok na další plat nevznikne

 

a) v prvním pololetí kalendářního roku představiteli, jehož výkon funkce skončil přede dnem 31. května, a soudci, jehož pracovní vztah skončil přede dnem 30. června,

 

b) ve druhém pololetí kalendářního roku představiteli, jehož výkon funkce skončil přede dnem 30. listopadu, a soudci, jehož pracovní vztah skončil přede dnem 31. prosince.

 

§ 4a

 

Představiteli a soudci další plat za druhé pololetí roku 1997 a za první i druhé pololetí roku 1998 nenáleží.

 

Návrh

 

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

 

Sládek Miroslav

.....................................

   

Vik Jan

.....................................

   

Smetana Martin

.....................................

   

Hrůzová Vlasta

.....................................

   

Krampera Zdeněk

.....................................

   

Krejsa Josef

.....................................

   

Loukota Milan

.....................................

   

Maixner Pavel

.....................................

   

Nehera Jindřich

.....................................

   

Novák Jaroslav

.....................................

   

Nývltová Radomíra

.....................................

   

Pešková Jana

.....................................

   

Rajsiglová Laura

.....................................

   

Šmucr Rudolf

.....................................

   

Vrcha Oldřich

.....................................

   

Vrzáň Petr

.....................................

   

Zajíc Petr

.....................................

   

Zajícová Blanka

.....................................

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP