Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

102

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 5. schůze 10. října 1996

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení

Poslanecká sněmovna

přikazuje po prvém čtení předložený vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ zahraničnímu a rozpočtovému výboru.

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Jaroslav Melichar v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP