Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

103

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 5. schůze 10. října 1996

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení

Poslanecká sněmovna

přikazuje po prvém čtení předložený vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu /sněmovní tisk 32/ zahraničnímu výboru.

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Jaroslav Melichar v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP