Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

108

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 5. schůze 10. října 1996

ke Zprávě o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1995 /sněmovní tisk 4/

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1995;

II. sleduje se znepokojením projevy xenofobie, rasismu a antisemitismu v naší společnosti, a proto žádá vládu České republiky

1/ o rozhodný postup proti všem, kteří v rozporu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a v rozporu se všemi demokratickými principy, ale i s lidskou slušností, šíří v naší společnosti rasovou nesnášenlivost a nenávist;

2/ aby předložila zprávu o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií a případně navrhla příslušná legislativní opatření.

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Vlasta Hrůzová v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP