Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

109

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 5. schůze 11. října 1996

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu

Poslanecká sněmovna

žádá vládu, aby

1. urychleně připravila a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o hospodaření se státním majetkem;

2. do doby přijetí tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou nepřeváděla římskokatolické církvi exekutivním rozhodnutím lesní ani zemědělský ani jiný nemovitý majetek, a k takovým převodům ani nedávala souhlas.

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Vlasta Hrůzová v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP