Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. volební období

 

451

 

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 12. schůze 10. července 1997

k návrhu poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - prvé čtení

 

Poslanecká sněmovna

 

přikazuje v prvém čtení předložený návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ k projednání rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru.

 

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Karel Ledvinka v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP