Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. volební období

526

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 15. schůze 24. října 1997

 

k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení

Poslanecká sněmovna

přikazuje předložený vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Miloš Zeman v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

Jaroslav Melichar v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP