Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1998

2. volební období

646

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 20. schůze 12. února 1998

 

k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - třetí čtení

 

Poslanecká sněmovna

 

vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), podle sněmovního tisku 292, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Josef Hojdar v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP