Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Nečas

Schůze: 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 37 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

31. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 144 (16. 10. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - druhé čtení
část č. 26 (12. 1. 1999)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 109-110, části č. 112-114 (14. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

41. Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení
část č. 180 (10. 2. 1999)

51. Harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 70/
část č. 229 (11. 2. 1999)

57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 78 (4. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

23. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení
část č. 177, část č. 180 (30. 3. 1999)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/ - prvé čtení
část č. 181 (30. 3. 1999)

55. Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 312 (2. 4. 1999)

56. Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 318 (2. 4. 1999)

73. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 148/
části č. 31-33, část č. 46, části č. 48-53 (24. 3. 1999)

74. Vládní návrh na vyslání nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky do operace EAGLE EYE /sněmovní tisk 153/
část č. 54, část č. 56 (24. 3. 1999)

75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 90, část č. 92, část č. 94 (25. 3. 1999)

76. Ústní interpelace
části č. 118-119 (25. 3. 1999), část č. 281 (1. 4. 1999)

11. schůze (14. 4. 1999)

1. Změna mandátu pro vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky a nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky, schváleného 10. schůzí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 176/
část č. 4, část č. 6 (14. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

25. Bezpečnostní strategie České republiky
části č. 152-153 (14. 5. 1999), část č. 224, část č. 226, části č. 234-235 (19. 5. 1999)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 72-73, část č. 75, část č. 77, části č. 79-80 (13. 5. 1999)

98. Ústní interpelace
části č. 110-111, část č. 114 (13. 5. 1999)

14. schůze (15. 6. 1999)

1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s vysláním průzkumné roty a dopravního letounu An-26 Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 250/
část č. 4, část č. 7, části č. 19-21 (15. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

12. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení
část č. 39 (30. 6. 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
části č. 40-41, část č. 44 (30. 6. 1999)

35. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení
část č. 83 (30. 6. 1999)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 20. září 1997 v Ammánu /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení
část č. 275 (8. 7. 1999)

89. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení
část č. 304 (9. 7. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 122-124 (1. 7. 1999)

16. schůze (14. 9. 1999)

10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/2/ - vrácený Senátem
části č. 5-6 (14. 9. 1999)

12. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky k řešení následků zemětřesení v Turecku /sněmovní tisk 334/
části č. 14-16 (14. 9. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

část č. 378 (2. 11. 1999)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
část č. 84 (13. 10. 1999)

147. Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - třetí čtení
část č. 303 (21. 10. 1999)

173. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s vysíláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a s pobytem cizích vojsk na území České republiky /sněmovní tisk 392/
část č. 340, části č. 345-347 (22. 10. 1999)

175. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998 (ve srovnání s rokem 1997) /sněmovní tisk 254/
část č. 528 (9. 11. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 508 (4. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

46. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení
část č. 197 (7. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

35. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení
část č. 63 (19. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

část č. 362 (7. 3. 2000)

69. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení
část č. 237 (1. 3. 2000)

96. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení
část č. 416 (9. 3. 2000)

104. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení
část č. 428 (9. 3. 2000)

23. schůze (7. - 8. 3. 2000)

část č. 3 (7. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

14. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení
část č. 196 (11. 4. 2000)

98. Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000 /sněmovní tisk 527/
část č. 235 (12. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - druhé čtení
část č. 158 (19. 5. 2000)

35. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 502/ - druhé čtení
část č. 145 (19. 5. 2000)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení
část č. 223, část č. 228 (24. 5. 2000)

55. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení
části č. 225-226 (24. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

25. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení
část č. 51 (28. 6. 2000)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení
část č. 52 (28. 6. 2000)

91. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení
část č. 238 (4. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/4/ - vrácený Senátem
část č. 26 (14. 9. 2000)

45. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky /sněmovní tisk 681/
část č. 151, části č. 153-155 (21. 9. 2000)

80. Ústní interpelace
části č. 39-40 (14. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení
část č. 105 (19. 10. 2000)

41. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - prvé čtení
část č. 73 (18. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 52 (29. 11. 2000)

23. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 111 (30. 11. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
část č. 64, část č. 66 (5. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

47. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 79 (25. 1. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

77. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na/mimo území České republiky za období červen-listopad 2000, přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období červen-listopad 2000 a plánovaných cvičeních na rok 2001 /sněmovní tisk 860/
část č. 215 (11. 4. 2001)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 231 (12. 4. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/
část č. 333 (11. 7. 2001)

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

část č. 7 (18. 9. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

66. Návrh poslanců Petra Nečase a Františka Ondruše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 949/ - prvé čtení
části č. 293-294 (26. 10. 2001)

168. Mezinárodní vojenské cvičení FALCON, které se bude konat od 1. do 19. října 2001 na území České republiky /sněmovní tisk 1044/
část č. 299 (26. 10. 2001)

176. Zpráva o stavu vyšetřování v úvěrních a spořitelních družstvech /sněmovní tisk 1023/
část č. 307 (26. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

3. Návrh zákona o myslivosti /sněmovní tisk 788/4/ - vrácený Senátem
část č. 17 (27. 11. 2001)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - druhé čtení
část č. 441 (14. 12. 2001)

19. Návrh poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 992/ - prvé čtení
část č. 56 (28. 11. 2001)

80. Vládní návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1167/ - prvé čtení
část č. 310 (11. 12. 2001)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - třetí čtení
část č. 464 (18. 12. 2001)

45. schůze (19. 12. 2001)

1. Vládní návrh na vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) /sněmovní tisk 1190/
část č. 2 (19. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

20. Návrh poslanců Petra Nečase a Františka Ondruše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 949/ - druhé čtení
část č. 54 (30. 1. 2002)

83. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Stanislava Voláka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1178/ - prvé čtení
část č. 262 (7. 2. 2002), část č. 314 (8. 2. 2002)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1233/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 400, část č. 402 (13. 2. 2002), část č. 440 (14. 2. 2002)

101. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - prvé čtení
část č. 408, část č. 414, části č. 431-434 (14. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

22. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení
část č. 42 (13. 3. 2002)

60. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - prvé čtení
část č. 141, část č. 143 (15. 3. 2002)

48. schůze (9. 4. 2002)

1. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF /sněmovní tisk 1281/
části č. 5-6 (9. 4. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

6. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - druhé čtení
část č. 35, část č. 53, část č. 59 (24. 4. 2002)

50. schůze (7. - 9. 5. 2002)

2. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - druhé čtení
část č. 8 (7. 5. 2002)

6. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - třetí čtení
část č. 22, části č. 24-25 (9. 5. 2002)

51. schůze (13. 6. 2002)

2. Návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1229/8/ - zamítnutý Senátem
část č. 6 (13. 6. 2002)

10. Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/10/ - vrácený Senátem
část č. 16 (13. 6. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP