Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Severa

Schůze: 3, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 46, 47

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 43 (19. 8. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 82 (4. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení
část č. 177 (30. 3. 1999)

11. schůze (14. 4. 1999)

1. Změna mandátu pro vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky a nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky, schváleného 10. schůzí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 176/
část č. 22 (14. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

6. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení
část č. 30 (11. 5. 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 198/ - prvé čtení
část č. 290 (21. 5. 1999)

57. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení
část č. 441 (8. 6. 1999)

86. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení
část č. 410 (3. 6. 1999)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 74 (13. 5. 1999)

100. Zřízení vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
část č. 329 (1. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
část č. 40, část č. 47 (30. 6. 1999)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - třetí čtení
část č. 303 (9. 7. 1999)

118. Zpráva o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací za 3. volební období
část č. 300 (8. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

15. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení
část č. 48 (13. 10. 1999)

141. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - třetí čtení
část č. 297 (21. 10. 1999)

142. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení
části č. 298-299 (21. 10. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení
část č. 461 (9. 3. 2000), část č. 478 (10. 3. 2000)

131. Ústní interpelace
části č. 141-142 (24. 2. 2000), části č. 305-306 (2. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

104. Ústní interpelace
část č. 122, část č. 124 (6. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení
část č. 159 (19. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

38. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně některých zákonů (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení
část č. 98 (29. 6. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení
část č. 109 (19. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 32 (29. 11. 2000)

92. Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD
část č. 332 (12. 12. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
část č. 24, část č. 48, část č. 55 (5. 1. 2001)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 84 (13. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 44, část č. 48, část č. 59 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení
části č. 56-57 (24. 1. 2001)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení
část č. 121 (26. 1. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 232 (12. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

7. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - druhé čtení
část č. 181 (22. 5. 2001)

89. Ústní interpelace
části č. 117-118 (17. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

99. Ústní interpelace
část č. 119, část č. 122 (28. 6. 2001), část č. 390 (12. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

33. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - druhé čtení
část č. 132 (19. 10. 2001)

153. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení
část č. 379 (31. 10. 2001)

42. schůze (15. 11. 2001)

část č. 6 (15. 11. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - druhé čtení
část č. 429 (14. 12. 2001)

85. Návrh poslance Františka Pejřila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1122/ - prvé čtení
část č. 338 (12. 12. 2001)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - třetí čtení
část č. 468 (18. 12. 2001)

140. Ústní interpelace
část č. 121 (29. 11. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

část č. 4 (29. 1. 2002)

84. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - prvé čtení
část č. 277 (7. 2. 2002)

101. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - prvé čtení
část č. 421 (14. 2. 2002)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků, podepsaná v Bangkoku dne 26. dubna 2000 /sněmovní tisk 1018/ - druhé čtení
část č. 465 (15. 2. 2002)

171. Řešení situace v letecké záchranné službě
část č. 187, část č. 193, část č. 195, část č. 197, části č. 222-224 (6. 2. 2002)

182. Ústní interpelace
část č. 281 (7. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

102. Vládní návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/ - třetí čtení
část č. 306 (22. 3. 2002)

109. Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách /sněmovní tisk 1151/ - třetí čtení
část č. 378 (27. 3. 2002)

145. Ústní interpelace
část č. 119, část č. 124 (14. 3. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP