Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Dostál

Schůze: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49

1. schůze (15. - 17. 7. 1998)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 9 (17. 7. 1998)

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 54, část č. 66 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
části č. 50-51, část č. 62 (14. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

30. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997 /sněmovní tisk 48/
část č. 176 (2. 12. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

21. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 83 (14. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998 /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení
část č. 135 (5. 2. 1999)

44. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení
část č. 196 (10. 2. 1999)

49. Informace ministra financí o dopadu revidované prognózy vývoje české ekonomiky na státní rozpočet
část č. 158 (9. 2. 1999)

54. Harmonogram prací na reformě systému důchodového pojištění /sněmovní tisk 68/
část č. 236, část č. 240 (11. 2. 1999)

57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 79 (4. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

část č. 2 (23. 3. 1999)

15. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení
část č. 214 (31. 3. 1999)

29. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení
část č. 189 (31. 3. 1999)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17.12.1998 /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení
části č. 241-242 (31. 3. 1999)

12. schůze (21. 4. 1999)

1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/
část č. 18, část č. 26 (21. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

část č. 5 (11. 5. 1999)

26. Zpráva vlády o stavu české společnosti
část č. 249 (20. 5. 1999)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998 /sněmovní tisk 83/ - druhé čtení
část č. 427 (3. 6. 1999)

77. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení
část č. 364 (2. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 274/ - zkrácené jednání
část č. 129 (1. 7. 1999)

29. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize /sněmovní tisk 281/ - zkrácené jednání
část č. 187 (2. 7. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
část č. 189 (2. 7. 1999), část č. 213 (7. 7. 1999)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998 /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení
část č. 251 (7. 7. 1999)

109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 216 (7. 7. 1999)

111. Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 34 (29. 6. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 115 (1. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 67 (13. 10. 1999)

30. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení
část č. 94 (14. 10. 1999)

37. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
část č. 242 (20. 10. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 492, části č. 502-503 (4. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

2. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení
části č. 11-12 (30. 11. 1999)

9. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - druhé čtení
část č. 22, část č. 25, část č. 27 (30. 11. 1999)

22. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení
část č. 70, část č. 72 (1. 12. 1999)

32. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení
část č. 91 (1. 12. 1999)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení
část č. 156 (3. 12. 1999)

46. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení
část č. 195 (7. 12. 1999)

53. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - prvé čtení
část č. 157 (3. 12. 1999)

72. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - třetí čtení
část č. 204, části č. 207-208 (7. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
části č. 136-137 (2. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

56. Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení
část č. 161 (21. 1. 2000)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení
část č. 164 (21. 1. 2000), části č. 174-175, část č. 177 (25. 1. 2000)

67. Senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989 /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení
část č. 324, část č. 328 (28. 1. 2000)

123. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - třetí čtení
část č. 315 (28. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

3. Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/5/ - vrácený Senátem
část č. 9 (22. 2. 2000)

14. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení
část č. 17, část č. 22 (22. 2. 2000)

18. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení
část č. 30 (22. 2. 2000)

24. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - druhé čtení
část č. 40 (23. 2. 2000)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení
části č. 432-433 (9. 3. 2000)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení
části č. 449-452 (9. 3. 2000)

57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
část č. 477 (10. 3. 2000)

69. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení
část č. 233 (1. 3. 2000)

96. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení
část č. 414 (9. 3. 2000)

99. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení
části č. 286-287, části č. 289-292 (2. 3. 2000)

109. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - třetí čtení
část č. 445 (9. 3. 2000)

117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi
část č. 471 (10. 3. 2000)

118. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/
část č. 480 (10. 3. 2000)

119. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/
část č. 482 (10. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

33. Senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989 /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení
část č. 60 (5. 4. 2000)

98. Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000 /sněmovní tisk 527/
část č. 228 (12. 4. 2000)

104. Ústní interpelace
část č. 131 (6. 4. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení
část č. 43 (28. 6. 2000)

30. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - druhé čtení
část č. 301 (11. 7. 2000)

89. Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení
část č. 234 (4. 7. 2000)

98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/
část č. 382 (13. 7. 2000)

116. Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/3/
část č. 307 (11. 7. 2000)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 211 (4. 7. 2000)

126. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 300 (11. 7. 2000)

139. Žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Jaroslava Bašty
část č. 348 (12. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

43. Průběžná zpráva o postupu vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
část č. 177 (21. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení
část č. 109 (19. 10. 2000)

18. Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 32-33 (18. 10. 2000)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení
část č. 73 (18. 10. 2000)

104. Ústní interpelace
část č. 124 (19. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 49 (29. 11. 2000)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 739/ - druhé čtení
část č. 74 (29. 11. 2000)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 780/ - prvé čtení
část č. 78 (29. 11. 2000)

28. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Vladimíra Doležala, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení
část č. 92 (30. 11. 2000)

91. Ústní interpelace
část č. 284 (7. 12. 2000)

92. Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD
část č. 337 (12. 12. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
část č. 9, část č. 43, část č. 55, část č. 57, část č. 62, část č. 77 (5. 1. 2001)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 2, část č. 21, část č. 23, část č. 31, část č. 33, části č. 36-37, část č. 67 (12. 1. 2001), části č. 72-74, část č. 84 (13. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 49, část č. 63 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 813/3/ - vrácený Senátem
část č. 4, část č. 7 (23. 1. 2001)

5. Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - druhé čtení
část č. 19 (23. 1. 2001)

33. schůze (9. 2. 2001)

1. Odvolání generálního ředitele České televize
část č. 2 (9. 2. 2001)

2. Volba prozatímního ředitele České televize
část č. 3 (9. 2. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

27. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení
část č. 74 (21. 2. 2001)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 827/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 79 (21. 2. 2001)

83. Informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o postupu rady ve věci převodu podílu FTV Premiéra, s.r.o.
část č. 254, část č. 256, část č. 259 (2. 3. 2001)

97. Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 241 (1. 3. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

část č. 7 (3. 4. 2001)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení
části č. 93-94, část č. 101 (5. 4. 2001)

14. Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/ - druhé čtení
část č. 158 (10. 4. 2001)

30. Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti /sněmovní tisk 788/ - prvé čtení
část č. 46 (4. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

část č. 6 (15. 5. 2001)

11. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - druhé čtení
část č. 65 (16. 5. 2001)

51. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - prvé čtení
část č. 96, části č. 102-103 (17. 5. 2001)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/ - prvé čtení
části č. 105-107 (17. 5. 2001)

59. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení
část č. 115 (17. 5. 2001)

61. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - třetí čtení
část č. 308 (25. 5. 2001)

66. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - třetí čtení
část č. 268 (24. 5. 2001)

89. Ústní interpelace
část č. 120 (17. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

35. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení
část č. 161 (3. 7. 2001)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - prvé čtení
část č. 57 (27. 6. 2001)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) /sněmovní tisk 843/ - druhé čtení
část č. 74 (27. 6. 2001)

52. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení
část č. 73 (27. 6. 2001)

98. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86 (28. 6. 2001)

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

část č. 4 (18. 9. 2001)

11. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - druhé čtení
část č. 31, část č. 43 (19. 9. 2001)

24. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - třetí čtení
část č. 82, část č. 85 (21. 9. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - prvé čtení
část č. 336 (30. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

1. Návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 9 (27. 11. 2001)

54. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - prvé čtení
část č. 139, část č. 141 (30. 11. 2001)

64. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Karla Kühnla a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1109/ - prvé čtení
část č. 163 (4. 12. 2001)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení
část č. 187 (5. 12. 2001)

74. Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení
část č. 207 (5. 12. 2001)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 236 (6. 12. 2001)

151. Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/3/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 487-489 (18. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - druhé čtení
části č. 55-56 (30. 1. 2002)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - druhé čtení
část č. 172 (5. 2. 2002)

48. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení
část č. 201 (6. 2. 2002)

98. Vládní návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a o změně některých zákonů (památkový zákon) /sněmovní tisk 1224/ - prvé čtení
část č. 392, části č. 396-397 (13. 2. 2002)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, podepsaná dne 12. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1192/ - prvé čtení
části č. 449-450 (14. 2. 2002)

142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - třetí čtení
části č. 307-309 (8. 2. 2002)

143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - třetí čtení
část č. 310 (8. 2. 2002)

170. Návrh Poslanecké sněmovny na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 147-148 (1. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

část č. 2 (12. 3. 2002)

20. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - druhé čtení
část č. 83 (14. 3. 2002)

26. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - druhé čtení
část č. 66 (13. 3. 2002)

98. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - třetí čtení
část č. 154 (15. 3. 2002)

145. Ústní interpelace
části č. 125-126 (14. 3. 2002)

148. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 976/4/ - vrácený Senátem
část č. 418 (9. 4. 2002)

48. schůze (9. 4. 2002)

1. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF /sněmovní tisk 1281/
část č. 2 (9. 4. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

část č. 155 (2. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP