Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Milan Ekert

Schůze: 9, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 32, 37, 39, 43, 46, 47, 49

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení
část č. 133 (5. 2. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení
část č. 224 (7. 7. 1999)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - třetí čtení
část č. 338 (13. 7. 1999)

118. Zpráva o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací za 3. volební období
část č. 297, část č. 301 (8. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

100. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení
část č. 452 (3. 11. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

9. Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení /sněmovní tisk 323/ - druhé čtení
část č. 87 (20. 1. 2000)

21. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení
část č. 36 (19. 1. 2000)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení
část č. 56 (19. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

11. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení
část č. 189 (25. 2. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

12. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení
část č. 79 (17. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/ - druhé čtení
část č. 113 (29. 6. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení
část č. 175 (5. 12. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

17. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - druhé čtení
část č. 46 (24. 1. 2001)

49. Informace ministra zahraničí o situaci občanů Jana Bubeníka a Ivana Pilipa zadržených na Kubě
část č. 94 (25. 1. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

9. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - druhé čtení
část č. 104 (28. 6. 2001)

44. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení
část č. 252 (10. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

část č. 6 (16. 10. 2001)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 923/ - druhé čtení
část č. 21 (16. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - druhé čtení
část č. 441 (14. 12. 2001)

11. Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání /sněmovní tisk 938/ - druhé čtení
část č. 35 (28. 11. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

část č. 6 (29. 1. 2002)

96. Návrh poslanců Milana Ekerta, Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Milana Urbana a Antonína Macháčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1197/ - prvé čtení
část č. 389 (13. 2. 2002)

171. Řešení situace v letecké záchranné službě
část č. 197 (6. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

46. Návrh poslanců Milana Ekerta, Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Milana Urbana a Antonína Macháčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1197/ - druhé čtení
část č. 107 (14. 3. 2002)

126. Návrh poslanců Milana Ekerta, Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Milana Urbana a Antonína Macháčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1197/ - třetí čtení
část č. 378 (27. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. /sněmovní tisk 1246/ - druhé čtení
část č. 23 (23. 4. 2002)

102. Zprávy o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací ve 3. volebním období
část č. 213 (3. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP