Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Chobot

Schůze: 3, 8, 9, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 43, 47

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

část č. 2 (18. 8. 1998)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení
část č. 72 (19. 8. 1998)

9. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace ČSSR vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy
část č. 74 (19. 8. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - druhé čtení
část č. 28 (12. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

13. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení
část č. 54 (3. 2. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

15. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení
část č. 48 (13. 10. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

50. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - prvé čtení
části č. 141-142 (21. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

část č. 4 (22. 2. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

18. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení
části č. 203-205 (11. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

13. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - druhé čtení
část č. 47 (17. 5. 2000)

24. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení
část č. 44 (17. 5. 2000)

88. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - třetí čtení
části č. 230-232 (24. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - třetí čtení
část č. 230 (4. 7. 2000)

83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
část č. 286 (11. 7. 2000)

106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 298 (11. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

16. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení
část č. 52 (15. 9. 2000)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

59. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení
část č. 152 (10. 4. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

46. Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení
část č. 97 (28. 6. 2001)

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

9. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 863/ - druhé čtení
část č. 61 (19. 9. 2001)

22. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 863/ - třetí čtení
část č. 92 (21. 9. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

35. Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení
část č. 130 (19. 10. 2001)

155. Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/ - třetí čtení
část č. 278 (26. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

153. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení
část č. 493 (19. 12. 2001)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

27. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - druhé čtení
část č. 334 (26. 3. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP