Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vlasta Štěpová

Schůze: 9, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 43, 47, 49

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

12. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení
část č. 47 (3. 2. 1999)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998 /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení
část č. 136 (5. 2. 1999)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ -druhé čtení
část č. 141 (5. 2. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení
část č. 182 (15. 10. 1999)

109. Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ - druhé čtení
část č. 185 (15. 10. 1999)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17.12.1997 /sněmovní tisk 243/ - druhé čtení
část č. 187 (15. 10. 1999)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí, sjednaná v Lucemburku dne 20.5.1980 /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení
část č. 188 (15. 10. 1999)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993 /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení
část č. 190 (15. 10. 1999)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999 /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení
část č. 191 (15. 10. 1999)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 12. května 1999 /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení
část č. 193 (15. 10. 1999)

126. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení
část č. 196 (15. 10. 1999)

128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích, podepsaná ve Varšavě dne 9. 3. 1998 /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení
část č. 197 (15. 10. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk, 30. listopadu 1964 /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
část č. 181 (3. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk, 30. listopadu 1964 /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení
část č. 88 (23. 2. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

98. Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000 /sněmovní tisk 527/
části č. 231-232 (12. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

61. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení
část č. 237 (24. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

69. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení
část č. 241 (4. 7. 2000)

70. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení
část č. 241 (4. 7. 2000)

120. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
část č. 264, část č. 266 (10. 7. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

51. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 /sněmovní tisk 640/ - druhé čtení
části č. 77-78 (18. 10. 2000)

52. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - druhé čtení
část č. 79 (18. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - prvé čtení
část č. 213 (6. 12. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - druhé čtení
část č. 216 (28. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

76. Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti /sněmovní tisk 856/
část č. 256 (13. 4. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

55. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení
část č. 267 (25. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob, sjednaný ve Štrasburku dne 18. prosince 1997 /sněmovní tisk 1129/ - prvé čtení
část č. 225 (5. 12. 2001)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

68. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech /sněmovní tisk 964/ - druhé čtení
část č. 156 (15. 3. 2002)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001 /sněmovní tisk 1106/ - druhé čtení
část č. 156 (15. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

102. Zprávy o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací ve 3. volebním období
část č. 210 (3. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP