Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Houzák

Schůze: 5, 9, 10, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 28, 39, 43, 46, 47

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
část č. 62 (14. 10. 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/
část č. 168 (20. 10. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

11. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení
část č. 38 (3. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

21. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení
část č. 175 (30. 3. 1999)

23. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení
část č. 179 (30. 3. 1999)

25. Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/ - prvé čtení
část č. 183 (30. 3. 1999)

26. Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení
část č. 185 (30. 3. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

6. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení
část č. 33 (12. 5. 1999)

25. Bezpečnostní strategie České republiky
část č. 228 (19. 5. 1999)

45. Návrh poslanců Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona o evidenci silničních vozidel /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 353 (2. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
část č. 41 (30. 6. 1999)

119. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 240/
část č. 246 (7. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

14. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - druhé čtení
část č. 47 (13. 10. 1999)

175. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998 (ve srovnání s rokem 1997) /sněmovní tisk 254/
část č. 529 (9. 11. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 149, část č. 154 (14. 10. 1999)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

78. Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb. /sněmovní tisk 448/ - třetí čtení
část č. 239 (12. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - druhé čtení
část č. 158 (19. 5. 2000)

55. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení
část č. 225 (24. 5. 2000)

139. Ústní interpelace
části č. 296-297 (25. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

38. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně některých zákonů (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení
část č. 94 (29. 6. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - prvé čtení
část č. 71 (18. 10. 2000)

83. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
část č. 164 (20. 10. 2000)

86. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 658/
část č. 202 (24. 10. 2000)

87. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území České republiky v roce 1999 (ve srovnání s rokem 1998) /sněmovní tisk 662/
část č. 211 (25. 10. 2000)

88. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 687/
část č. 218 (25. 10. 2000)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

174. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2000 (ve srovnání s rokem 1999) /sněmovní tisk 1008/
část č. 303 (26. 10. 2001)

175. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1009/
část č. 306 (26. 10. 2001)

182. Ústní interpelace
část č. 116 (18. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

21. Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení
část č. 62 (28. 11. 2001)

66. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - prvé čtení
část č. 172 (4. 12. 2001)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a zákona č. …/2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení
část č. 288 (7. 12. 2001)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1165/ - prvé čtení
část č. 291 (7. 12. 2001)

124. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000 /sněmovní tisk 1114/
část č. 458 (14. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

12. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 1071/ - druhé čtení
část č. 25 (29. 1. 2002)

133. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 1071/ - třetí čtení
část č. 220 (6. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

2. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - třetí čtení
část č. 12 (12. 3. 2002)

39. Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení
část č. 297 (22. 3. 2002)

119. Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení
část č. 349 (27. 3. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP