Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Maštálka

Schůze: 3, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 46

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

9. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace ČSSR vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy
část č. 74 (19. 8. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení
část č. 28 (24. 11. 1998)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

část č. 2 (23. 3. 1999)

76. Ústní interpelace
části č. 284-285 (1. 4. 1999)

12. schůze (21. 4. 1999)

1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/
části č. 10-11 (21. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

část č. 3 (11. 5. 1999)

40. Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení
části č. 321-322 (1. 6. 1999)

95. Koncepce zahraniční politiky České republiky
část č. 504 (9. 6. 1999)

98. Ústní interpelace
část č. 108, část č. 110 (13. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - druhé čtení
část č. 270 (8. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

část č. 3 (12. 10. 1999)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení
část č. 446 (3. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení
část č. 349 (10. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 35 (23. 2. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
část č. 213 (12. 4. 2000)

104. Ústní interpelace
část č. 294 (13. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

20. Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 538/ - druhé čtení
části č. 111-112 (18. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

40. Vládní návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnickém povolání) /sněmovní tisk 618/ - prvé čtení
část č. 334 (12. 7. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

85. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 684/
část č. 262 (26. 10. 2000)

103. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 82-83 (19. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

38. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení
část č. 190 (5. 12. 2000)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 38, části č. 61-62 (12. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

část č. 3 (20. 2. 2001)

5. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - druhé čtení
část č. 21, část č. 24 (20. 2. 2001)

77. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - třetí čtení
část č. 187 (27. 2. 2001), část č. 201 (28. 2. 2001)

87. Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 796/
část č. 261, část č. 280 (2. 3. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/6/ - zamítnutý Senátem
část č. 14 (3. 4. 2001)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 82 (5. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

6. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení
část č. 15, část č. 20 (15. 5. 2001)

12. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/ - druhé čtení
část č. 29 (15. 5. 2001)

90. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/ - druhé čtení
část č. 192 (23. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
část č. 95 (28. 6. 2001), část č. 258, část č. 294 (10. 7. 2001), části č. 374-375, část č. 377 (12. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

61. Návrh poslanců Taťány Jirousové, Vojtěcha Filipa a Jiřího Maštálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 940/ - prvé čtení
část č. 218 (24. 10. 2001)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení
část č. 441 (1. 11. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

44. Vládní návrh zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) /sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení
část č. 113 (29. 11. 2001)

86. Návrh poslanců Petry Buzkové, Vlastimila Tlustého, Václava Krásy a Zdeňka Škromacha na vydání zákona o poskytnutí záruk České republiky za úvěry na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice v Motole /sněmovní tisk 1125/ - prvé čtení
část č. 342 (12. 12. 2001)

113. Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí
část č. 419, část č. 422, část č. 424 (13. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 975/ - druhé čtení
část č. 19 (29. 1. 2002)

171. Řešení situace v letecké záchranné službě
část č. 191 (6. 2. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP