Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vlastimil Aubrecht

Schůze: 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 34, 36, 37, 39, 43, 46, 49

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

42. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení
část č. 343 (2. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
část č. 44 (30. 6. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

57. Návrh poslanců Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení
část č. 257 (20. 10. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 154 (14. 10. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení
část č. 102 (2. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

část č. 136 (21. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

27. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení
část č. 251 (1. 3. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 33 (29. 11. 2000)

83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury
část č. 220 (6. 12. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

3. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení
části č. 16-17 (20. 2. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

část č. 2 (15. 5. 2001)

6. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení
část č. 17 (15. 5. 2001)

7. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - druhé čtení
část č. 182 (22. 5. 2001)

48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení
část č. 79 (16. 5. 2001)

60. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - třetí čtení
část č. 136 (18. 5. 2001)

61. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - třetí čtení
část č. 308 (25. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

44. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení
část č. 251 (10. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

13. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - druhé čtení
část č. 159 (23. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

15. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - druhé čtení
část č. 156 (4. 12. 2001)

59. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Oldřicha Vojíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) /sněmovní tisk 1057/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 147 (30. 11. 2001)

76. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení
část č. 216, část č. 219 (5. 12. 2001)

132. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2000 /sněmovní tisk 1137/
část č. 460 (14. 12. 2001)

152. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení
část č. 383 (13. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1057/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 17 (29. 1. 2002)

77. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Jiřího Drdy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích /sněmovní tisk 1133/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 227-228 (6. 2. 2002)

78. Návrh poslanců Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 1139/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 229 (6. 2. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

část č. 6 (23. 4. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP