Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Jalůvka

Schůze: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34

2. schůze (22. - 24. 7. 1998)

15. Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 17 a č. 19 přijatých k 2. a 4. bodu pořadu 2. schůze
část č. 11 (22. 7. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

51. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 102-103 (15. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

26. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné
část č. 152 (2. 12. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení
část č. 93 (14. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

7. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení
část č. 116, část č. 121 (5. 2. 1999)

12. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení
část č. 47 (3. 2. 1999)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení
část č. 127 (5. 2. 1999)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998 /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
část č. 189, část č. 192 (10. 2. 1999)

57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 75 (4. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení
část č. 162 (30. 3. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

8. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - druhé čtení
část č. 39 (12. 5. 1999)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 53 (12. 5. 1999)

89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 296 (21. 5. 1999)

96. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice
část č. 471 (8. 6. 1999)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 79 (13. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení
část č. 257 (8. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení
část č. 252 (20. 10. 1999)

37. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
část č. 247 (20. 10. 1999)

59. Návrh poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení
část č. 279 (20. 10. 1999)

67. Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení
část č. 316 (21. 10. 1999)

77. Návrh poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení
část č. 265 (20. 10. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 400 (2. 11. 1999)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - třetí čtení
části č. 611-612 (11. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

7. Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na I. pololetí 2000
část č. 21 (30. 11. 1999)

22. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení
část č. 72 (1. 12. 1999)

60. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých dalších zákonů (zákon o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 252 (8. 12. 1999)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení
část č. 351 (10. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
části č. 132-133 (2. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

14. Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení
část č. 75 (19. 1. 2000)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení
část č. 96 (20. 1. 2000)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení
část č. 174 (25. 1. 2000)

65. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení
část č. 236 (26. 1. 2000)

66. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech /sněmovní tisk 449/ - prvé čtení
část č. 318 (28. 1. 2000)

102. Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
část č. 285 (27. 1. 2000)

124. Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení
část č. 271 (27. 1. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

14. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení
část č. 196 (11. 4. 2000)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení
část č. 155, část č. 175 (7. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

10. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení
část č. 64 (17. 5. 2000)

13. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - druhé čtení
část č. 48 (17. 5. 2000)

88. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - třetí čtení
část č. 229 (24. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

48. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 137 (30. 6. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení
část č. 183 (24. 10. 2000)

35. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení
část č. 59 (18. 10. 2000)

42. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení
část č. 207 (25. 10. 2000)

104. Ústní interpelace
části č. 295-296 (26. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 59 (29. 11. 2000)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 35 (12. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 53 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

11. Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení
část č. 27 (23. 1. 2001)

13. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení
část č. 43 (24. 1. 2001)

18. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení
část č. 49 (24. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

30. Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 818/ - prvé čtení
část č. 32 (21. 2. 2001)

103. Vzdání se mandátu poslanců
části č. 231-232 (28. 2. 2001)


Přihlásit/registrovat se do ISP