Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Matějů

Schůze: 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 39, 46

1. schůze (15. - 17. 7. 1998)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 10 (17. 7. 1998)

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 29-30 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

51. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 106-107 (15. 10. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

19. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení
část č. 58 (3. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

10. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení
část č. 60, část č. 62, část č. 64 (12. 5. 1999)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 96 (13. 5. 1999)

100. Zřízení vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
část č. 331 (1. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

části č. 4-5 (29. 6. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

9. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení
část č. 35 (13. 10. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 394, části č. 399-400 (2. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

36. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/4/ - prvé čtení nového rozpočtu
část č. 225, část č. 227 (8. 12. 1999)

92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky
část č. 286, část č. 288, část č. 290 (9. 12. 1999)

106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 263, část č. 266 (8. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

18. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení
část č. 25, část č. 29 (22. 2. 2000)

47. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
část č. 107, část č. 117 (24. 2. 2000)

69. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení
část č. 232 (1. 3. 2000)

88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení
část č. 346 (3. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

98. Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000 /sněmovní tisk 527/
část č. 233 (12. 4. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

26. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení
část č. 227, část č. 240 (25. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

29. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 726/ - prvé čtení
část č. 99 (30. 11. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
části č. 17-18, část č. 24, část č. 66 (5. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

7. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - druhé čtení
část č. 27 (20. 2. 2001), část č. 36, část č. 40 (21. 2. 2001)

34. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení
část č. 94 (22. 2. 2001)

70. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - třetí čtení
části č. 170-171 (27. 2. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

23. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
část č. 170 (22. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

část č. 157 (3. 7. 2001)

35. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení
část č. 158, část č. 161 (3. 7. 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/
část č. 312, část č. 329, část č. 333 (11. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

část č. 5 (16. 10. 2001)

183. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení
části č. 167-168 (23. 10. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

7. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - druhé čtení
část č. 23 (29. 1. 2002)

95. Návrh poslanců Petra Matějů a dalších na vydání zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení
část č. 341 (12. 2. 2002), část č. 366 (13. 2. 2002)

128. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - třetí čtení
části č. 216-217 (6. 2. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP