Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Grulich

Schůze: 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 29, 34, 37, 39, 47, 49

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 42-43 (19. 8. 1998)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení
část č. 70 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
část č. 55 (14. 10. 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/
části č. 165-166, části č. 172-173 (20. 10. 1998)

51. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
část č. 112 (15. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

5. Návrh způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 v opakovaném prvém čtení a čteních dalších v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
část č. 87 (26. 11. 1998)

36. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 81-83 (26. 11. 1998)

37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 106-107 (26. 11. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998 /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
část č. 187, část č. 191 (10. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

29. Návrh koncepce reformy veřejné správy /sněmovní tisk 196/
část č. 189, část č. 192, část č. 208, část č. 210 (19. 5. 1999)

46. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - prvé čtení
části č. 354-355 (2. 6. 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 198/ - prvé čtení
část č. 284, část č. 291 (21. 5. 1999)

57. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení
část č. 441 (8. 6. 1999)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 81-83, část č. 85 (13. 5. 1999)

98. Ústní interpelace
část č. 121 (13. 5. 1999), část č. 275, část č. 277 (20. 5. 1999)

100. Zřízení vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
část č. 326 (1. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

25. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - druhé čtení
části č. 56-57, část č. 59 (30. 6. 1999)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - druhé čtení
část č. 62 (30. 6. 1999)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 274/ - zkrácené jednání
část č. 131 (1. 7. 1999)

53. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení
část č. 260 (8. 7. 1999)

54. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení
část č. 264 (8. 7. 1999)

100. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení
část č. 316 (9. 7. 1999)

119. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 240/
část č. 244 (7. 7. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 104, část č. 106, část č. 108, části č. 110-111, části č. 113-114, části č. 116-117 (1. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

2. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
části č. 9-10 (12. 10. 1999)

13. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení
část č. 44 (13. 10. 1999)

14. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - druhé čtení
část č. 45 (13. 10. 1999)

15. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení
část č. 48, část č. 50 (13. 10. 1999)

18. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - druhé čtení
část č. 53 (13. 10. 1999)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení
části č. 386-387 (2. 11. 1999)

80. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení
část č. 388, část č. 391 (2. 11. 1999)

175. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998 (ve srovnání s rokem 1997) /sněmovní tisk 254/
část č. 526 (9. 11. 1999)

176. Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 311/
části č. 530-532 (9. 11. 1999)

190. Ústní interpelace
část č. 133, části č. 135-138 (14. 10. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 496, část č. 498, část č. 508 (4. 11. 1999)

192. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 400/ - zkrácené jednání
část č. 590 (11. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

3. Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/4/ - vrácený Senátem
část č. 13 (30. 11. 1999)

4. Návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/3/ - vrácený Senátem
část č. 14 (30. 11. 1999)

5. Návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/3/ - vrácený Senátem
část č. 15 (30. 11. 1999)

15. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení
část č. 47 (1. 12. 1999)

16. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení
část č. 49, část č. 55 (1. 12. 1999)

17. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení
část č. 56, část č. 59 (1. 12. 1999)

18. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - prvé čtení
části č. 62-63 (1. 12. 1999)

19. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení
část č. 64 (1. 12. 1999)

20. Vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hlavního města Prahy /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
část č. 66, část č. 68 (1. 12. 1999)

21. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení
části č. 68-69 (1. 12. 1999)

52. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení
část č. 164, část č. 167 (3. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 347/ - druhé čtení
část č. 51 (19. 1. 2000)

62. Návrh poslanců Vojtěcha Vymětala, Karla Černého a dalších na vydání zákona o změně hranice Brněnského a Jihlavského kraje /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení
část č. 186 (25. 1. 2000)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení
část č. 194 (25. 1. 2000)

78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení
část č. 195 (25. 1. 2000)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic /sněmovní tisk 348/ - druhé čtení
část č. 197 (25. 1. 2000)

92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení
část č. 198 (25. 1. 2000)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 347/ - třetí čtení
část č. 313 (28. 1. 2000)

132. Ústní interpelace
část č. 301, části č. 303-304 (27. 1. 2000)

133. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 80, části č. 82-83 (19. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

7. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení
části č. 153-155 (25. 2. 2000)

8. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení
část č. 169 (25. 2. 2000)

9. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - druhé čtení
část č. 174 (25. 2. 2000)

10. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení
část č. 177 (25. 2. 2000)

11. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení
část č. 182 (25. 2. 2000)

12. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení
část č. 31, část č. 34 (23. 2. 2000)

19. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení
část č. 211 (29. 2. 2000)

33. Vládní návrh zákona o spolcích a o změně některých dalších zákonů (zákon o spolcích) /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení
část č. 42, části č. 44-45 (23. 2. 2000)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
část č. 269, část č. 271 (1. 3. 2000)

54. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení
část č. 272 (1. 3. 2000)

66. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - prvé čtení
část č. 493 (10. 3. 2000)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
část č. 494, část č. 497 (10. 3. 2000)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení
části č. 89-91 (23. 2. 2000)

92. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - třetí čtení
část č. 386, část č. 397 (8. 3. 2000)

93. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení
část č. 398 (8. 3. 2000)

94. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - třetí čtení
části č. 401-402 (8. 3. 2000)

96. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení
část č. 431 (9. 3. 2000)

104. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení
část č. 429 (9. 3. 2000)

116. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/
část č. 475 (10. 3. 2000)

130. Stanovisko ministra financí a ministra vnitra k výkonu vlastnických práv státu ve finančních institucích se zaměřením na Komerční banku a Českou pojišťovnu
část č. 277, část č. 279, část č. 281 (2. 3. 2000)

131. Ústní interpelace
části č. 143-145 (24. 2. 2000), část č. 314, část č. 319 (2. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

část č. 9 (4. 4. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

23. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 113 (30. 11. 2000)

34. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - prvé čtení
část č. 138 (1. 12. 2000)

92. Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD
části č. 336-337 (12. 12. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

13. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - druhé čtení
část č. 56 (21. 2. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/
část č. 346 (11. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

95. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení
část č. 427 (1. 11. 2001)

97. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení
část č. 404 (1. 11. 2001)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

22. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení
část č. 46 (13. 3. 2002)

26. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - druhé čtení
část č. 61, část č. 66 (13. 3. 2002)

59. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů /sněmovní tisk 1213/ - prvé čtení
část č. 290 (22. 3. 2002)

117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1234/ - třetí čtení
část č. 296 (22. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

87. Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády /sněmovní tisk 1305/
část č. 261 (7. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP