Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Lucie Talmanová

Schůze: 10, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 46, 47

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

11. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb. /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení
část č. 145 (26. 3. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení
část č. 93 (30. 6. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 258/ - druhé čtení
část č. 107 (14. 10. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
část č. 350 (10. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení
část č. 103, část č. 105 (24. 2. 2000)

88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení
část č. 361 (3. 3. 2000)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení
části č. 444-445 (9. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

27. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 479/ - druhé čtení
část č. 88 (6. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

část č. 6 (16. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení
část č. 73 (28. 6. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení
část č. 62 (18. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení
část č. 70 (29. 11. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

78. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - třetí čtení
části č. 202-203 (28. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

42. Návrh poslankyň Jany Volfové, Evy Fischerové, Hany Orgoníkové, Květoslavy Čelišové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 848/ - prvé čtení
část č. 168 (10. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení
části č. 45-46 (16. 5. 2001)

39. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 794/ - prvé čtení
část č. 199 (23. 5. 2001)

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - druhé čtení
část č. 19 (18. 9. 2001)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - třetí čtení
část č. 75 (21. 9. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

část č. 6 (16. 10. 2001)

49. Vládní návrh zákona, o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1072/ - prvé čtení
část č. 164, část č. 166 (23. 10. 2001)

50. Vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1092/ - prvé čtení
část č. 167 (23. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

25. Návrh poslanců Lucie Talmanové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1011/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 67, část č. 69 (28. 11. 2001)

63. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1108/ - prvé čtení
části č. 158-159 (4. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

13. Vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1092/ - druhé čtení
část č. 26 (29. 1. 2002)

46. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - druhé čtení
část č. 204 (6. 2. 2002)

48. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení
část č. 199 (6. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

2. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - třetí čtení
část č. 9 (12. 3. 2002)

27. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - druhé čtení
část č. 228 (20. 3. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP