Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Hynek Fajmon

Schůze: 35, 36, 37, 39, 43, 46, 47, 51

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 80 (5. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

39. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 794/ - prvé čtení
část č. 204 (23. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

9. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - druhé čtení
část č. 109 (28. 6. 2001)

98. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (28. 6. 2001)

99. Ústní interpelace
části č. 115-117 (28. 6. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

97. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení
část č. 402 (1. 11. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

88. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 355 (12. 12. 2001)

142. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení v Evropském parlamentu dne 5. 12. 2001
část č. 284 (7. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

101. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - prvé čtení
část č. 425 (14. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

21. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 1148/ - druhé čtení
část č. 38 (13. 3. 2002)

27. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - druhé čtení
část č. 219 (20. 3. 2002)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - druhé čtení
část č. 180 (19. 3. 2002)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy, přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000 /sněmovní tisk 995/ - druhé čtení
část č. 157 (15. 3. 2002)

51. schůze (13. 6. 2002)

část č. 2 (13. 6. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP