Stenografický zápis 1. schůze, 15. července 1998

(Schůze zahájena v 10.00 hodin. - Úvodem zazněla hymna České republiky.)

Předsedající Miloš Zeman


1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Předsedající Miloš Zeman


2. Slib poslanců

Poslanec Jaroslav Zvěřina


3. Informace o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů

Poslanec Jan Vidím


4. Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru

Předsedající Miloš Zeman


5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Předsedající Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 10.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP