Stenografický zápis 1. schůze, 17. července 1998


(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Předsedající Miloš Zeman


6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Jitka Kupčová
Předsedající Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 9.09 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.10 hodin.)

Předsedající Miloš Zeman


7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

Předsedající Miloš Zeman


8. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni

Poslanec Miloslav Výborný


9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Jan Vidím
Ministr ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Volák
Předsedající PSP Miloš Zeman
Předsedající Miloš Zeman
Poslanec Ivan Langer
Ministr ČR Vladimír Mlynář
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Němec
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Josef Janeček
Předsedající Miloš Zeman

(Schůze byla přerušena ve 12.05 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.07 hodin.)

Předsedající Miloš Zeman
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Václav Klaus
Předsedající Miloš Zeman

(Schůze přerušena ve 13.16 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.34 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip


11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena ve 14.00 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.16 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Langer
Poslanec František Brožík
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Monika Horáková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Monika Horáková
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena ve 14.32 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.42 hodin.)

Předseda PSP ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vidím


12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Předseda PSP ČR Václav Klaus


13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Vojtěch Filip


15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 16.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.07 hodin.)

Předseda PSP ČR Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý


16. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Exner


17. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze ukončena v 17.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP