Pořad 1. schůze

1. schůze (15., 17. července 1998)


Zahájení schůze

1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (15. července 1998)

2. Slib poslanců

Projednávání (15. července 1998)

3. Informace o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů

Projednávání (15. července 1998)

4. Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru

Projednávání (15. července 1998)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Projednávání (15. července 1998)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

Projednávání (17. července 1998)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

Projednávání (17. července 1998)

8. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni

Projednávání (17. července 1998)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)

16. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)

17. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. července 1998)Přihlásit/registrovat se do ISP