(pokračuje Vidím) 

Velmi se omlouvám, že takto zdůrazňuji tu techniku úpravy hlasovacích lístků, ale bohužel zkušenost velí raději několikrát zopakovat tuto věc, neboť množství, počet neplatných hlasovacích lístků v minulém volebním období této sněmovny byl velmi vysoký, protože jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné. Vzor hlasovacích lístků je k dispozici v předsálí.

Zpět tedy k prvnímu kolu volby předsedy Poslanecké sněmovny.

V prvém kole je předsedou Poslanecké sněmovny zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných poslanců. Pokud žádný z kandidátů nadpoloviční většinu přítomných poslanců nezíská, koná se druhé kolo první volby. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li více kandidátů, kteří na prvém nebo druhém místě získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti. Pokud není ani ve druhém kole zvolen žádný kandidát, koná se nejpozději do 10 dnů prvé kolo nové volby s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin před dnem volby.

Musel jsem tuto formuli ve sněmovně sdělit.

Tajná volba je technicky připravena a může být kdykoliv zahájena. Děkuji.

 

Předsedající Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vidímovi a dříve, než otevřu rozpravu k navrženým kandidátům, dovolte mi, abych se i já připojil na základě svých osobních zkušeností s tajným hlasováním k panu poslanci Vidímovi a pouze doplnil, vzhledem k vysokému počtu neplatných hlasovacích lístků v minulých volbách, že váš lístek je neplatný například tehdy, jestliže jméno kandidáta, s nímž nesouhlasíte, přeškrtnete, nebo že váš hlasovací lístek je neplatný tehdy, jestliže jméno kandidáta, s nímž souhlasíte, zaškrtnete, místo abyste ho zakroužkovali.

Velice prosím zejména nové poslance, aby věnovali pozornost této zdánlivě triviální operaci, protože pro vaši informaci uvádím, že počet neplatných hlasovacích lístků v minulých tajných volbách dosahoval 20, 30, v některých případech až 40 případů, a to je opravdu poněkud příliš mnoho.

Nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Hlásí se pan poslanec Dostál, uděluji mu slovo. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, je to jen dotaz na upřesnění informace pana předsedy Vidíma.

Pan předseda Vidím ve svém projevu řekl pro nás poslance, kteří jsme tu pracovali, dosti neobvyklou věc, že ono písmeno X a kroužek - jak říkal pan předseda Vidím - se dělají před číslem.

 

Předsedající Miloš Zeman: Ne, poslouchal jste špatně, pane poslanče...

 

Poslanec Pavel Dostál: Dobře, pak ale poslouchalo špatně se mnou sedm dalších poslanců, ale pane předsedající, neposlouchal jsem v případě vašeho projevu špatně, kdy jste nabádal poslance, kterak mají kroužkovat jména poslanců, což je právě onen neplatný volební lístek. Kroužkují se čísla.

 

Předsedající Miloš Zeman: Kroužkují se čísla, a pokud jsem se přeřekl, pak se samozřejmě omlouvám.

Nicméně, abychom vyjasnili toto nedorozumění, poprosím pana poslance Vidíma ještě jednou, aby nám sdělil, jak se věci mají. Jak jsem ho pochopil, kroužkují se a škrtají se čísla, nikoli před čísly. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane předsedající, zkusím ještě jednou ve zkratce věc říci.

Souhlas s kandidátem se projeví tím, že zakroužkujete pořadové číslo před jeho jménem, nesouhlas pak vyjádříte tím, že velkým písmenem X přeškrtnete pořadové číslo před jménem.

A úplně ještě na závěr tohoto technického průvodcovství - v předsálí volební místnosti jsou vzory hlasovacích lístků s imaginárními jmény, kde je vizuálně zcela patrné, jak se takový hlasovací lístek má upravit. Děkuji vám.

 

Předsedající Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vidímovi.

Kolegyně a kolegové, vidím vzrušení v sále, nicméně pokud tato debata přispěla k tomu, že alespoň pět hlasovacích lístků, které by jinak byly neplatné, bude platných, myslím, že splnila svůj účel.

Nyní se znovu ptám, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Mlynář, prosím.

 

Ministr ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pro dnešní volbu předsedy Poslanecké sněmovny byli navrženi dva kandidáti.

Jeden z nich reprezentuje politickou stranu, která před parlamentními volbami mobilizovala proti levici, aby se s ní vzápětí spojila, stranu, která slibovala, že nikdy nepodpoří vládu levice, aby tak vzápětí po volbách učinila, stranu, která slibovala pravicovou vládu, ale po volbách znemožnila její vznik.

Druhý kandidát reprezentuje sice stranu menší, stranu, která však splnila sliby, které dala před volbami.

Všichni víme, který kandidát má dnes větší šanci na zvolení. Všichni víme, že dnešní volby představitele strany první na funkci předsedy Poslanecké sněmovny předchází dohoda dvou nejsilnějších stran, předurčující jeho zvolení. Z formálního hlediska je tedy zbytečné hlásit se do rozpravy. Nechat projít tuto věc zcela mlčky však znamená vyslovit s ní souhlas, a to není možné.

Takzvaná opoziční dohoda mezi ODS a ČSSD, jež má zaručit nejen zvolení vedoucích představitelů Poslanecké sněmovny, ale následně i ustavení jednobarevné vlády, je totiž opřena o velmi problematické principy. Důvodů, proč pro ni nelze hlasovat, je mnoho. Uvedu jenom tři.

Za prvé - tato dohoda popírá samotný smysl opozice a koalice. ODS se v ní dobrovolně vzdala nejvýznačnějšího práva opozice, kterým je právo vyjádřit nedůvěru vládě. Dohoda bude znamenat omezení politického života země a degradaci role parlamentu. Písemný závazek rádoby opoziční strany ODS, že nedopustí vyslovení nedůvěry vládě Miloše Zemana, znamená, že přestávají platit tradiční pravidla parlamentní demokracie.

Smlouva mezi ODS a ČSSD je však něčím mnohem víc než nestandardním politickým novotvarem k pobavení politologů. Kdo ji prostudoval, velmi dobře ví, že jde v praxi o kartelovou dohodu dvou stran, které si rozdělují politickou moc v zemi. To není respektování výsledků voleb, jak se nám snaží namluvit. To je regulérní pokus o podvod na voličích, o podvod, z něhož nemůže mít nikdo soudný radost. Radost z ní mohou mít jen extremisté. Tato dohoda není nic, co by prospělo demokratické levici, tato dohoda není nic, co by prospělo demokratické pravici, to je stav, který snižuje kvalitu demokracie.

 

Předsedající Miloš Zeman: Promiňte, pane poslanče, ale v souladu s jednacím řádem vás upozorňuji, že nehovoříte k věci. Tento parlament, respektive tato Poslanecká sněmovna, pokud jste si toho náhodou nevšiml, dnes neposuzuje dohodu uzavřenou mezi dvěma suverénními politickými stranami. Tento parlament nyní projednává bod, který se jmenuje "Volba předsedy Poslanecké sněmovny".

V souladu s jednacím řádem - tuším, že je to § 59 - vás tedy žádám, abyste mluvil k věci. Pokud se od tématu znovu odchýlíte, upozorňuji vás, že vám odeberu slovo.

 

Ministr ČR Vladimír Mlynář: Jako předseda klubu mohu mluvit k čemukoli, pane předsedající.

 

Předsedající Miloš Zeman: Neoznámil jste, že mluvíte jako předseda klubu, což byla vaše povinnost.

 

Ministr ČR Vladimír Mlynář: Omlouvám se, mluvím jako předseda klubu.

Čili bod 23. Dohoda mezi sociální demokracií a ODS je politický akt, který podle mého názoru posvěcuje nepravdu v politice. Je to dohoda, která má legitimizovat fakt, že politická strana udělá po volbách pravý opak toho, co slibovala voličům před volbami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP