Předsedající Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Tlustému. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Slovo má pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem sice považoval za zbytečné a nedůstojné v této rozpravě vystoupit, ale zdá se mi, že některá předchozí vystoupení mě nutí, abych pár slov řekl. Důvody jsou primárně dva. Za prvé - já chci prohlásit v této sněmovně, že do této funkce kandiduji vážně a s plnou zodpovědností této své kandidatury. Proto zásadně odmítám prohlášení pana poslance Matějů, který říká, že pohrdám parlamentem. To prostě není pravda, to je lež a já to jako lež označuji. Zejména je to půvabné slyšet od politika, který reprezentuje stranu, která si vytkla své heslo, že normální je nelhat. Já bych prosil, aby pan poslanec Matějů nelhal. To je věc naprosto zásadní.

Já bych také chtěl říci panu poslanci Mlynářovi a dalším, ať mluví za voliče své, ať nemluví za voliče jiné politické strany, ať nemluví za voliče ODS. Já předpokládám, že voliči ODS ho nevolili. Já stejně předpokládám, že on sám jako volič nevolil ODS, a proto nechápu, jak on se může cítit podveden.

Zrovna tak bych chtěl říci, ať se pánové Mlynář, Matějů, Janeček a další obrátí na své voliče, ať jim vysvětlí, ať před nimi obhájí, proč to byli právě oni, kdo zablokovali možnost vytvoření pravicové koalice. Já myslím, že budou mít velké potíže, aby právě toto svým voličům vysvětlili, aby právě toto před svými voliči obhájili, ale já jim to neradím. Naopak, oni nepřetržitě radí něco takového nám a mně.

Nakonec pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Josef Lux zmínil slovo mobilizace. Já bych chtěl říci, že my jsme mobilizovali své voliče, a to jak proti levicovému nebezpečí, tak proti licoměrnosti a neupřímnosti pánů Mlynářů a Luxů. Ano, dělali jsme to vědomě a budeme to dělat vždycky. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předsedající Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Klausovi. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Táži se, zda se ještě někdo hlásí. Ano, pan poslanec Janeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, pan poslanec Klaus hovořil o lži a zmínil moje jméno, že jsme zabránili pravicové koalici. Kdyby pan poslanec Klaus neuzavřel smlouvu s panem Zemanem, bylo zde druhé kolo, 102 mandátů. Pane poslanče, nelžete!

 

Předsedající Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, chci vás upozornit, že bude-li tato diskuse dále pokračovat, zapomeneme všichni, jak se vyplňují hlasovací lístky. (Smích v sále, potlesk.) Proto doufám v rozum této sněmovny a doufám, že mi umožníte uzavřít tuto rozpravu, což právě nyní činím.

Nyní mi dovolte, abych vám sdělil, že vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat 20 minut. Poté ponecháme 40 minut volební komisi na zpracování výsledků tajného hlasování.

Abych urychlil jednání Poslanecké sněmovny, sděluji vám, že těchto 40 minut je jedinou možností k tomu, abyste se naobědvali. Žádná další polední přestávka nebude.

Přerušuji jednání pro konání volby předsedy Poslanecké sněmovny. Sejdeme se za jednu hodinu, to je ve 13.05 hodin.

 

(Schůze byla přerušena ve 12.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP