(Schůze opět zahájena ve 13.07 hodin.) 

 

Předsedající Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, zahajuji naše přerušené jednání. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím a informoval nás o výsledku tajné volby předsedy Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře zahraničních věcí, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby předsedy Poslanecké sněmovny. Bylo vydáno 198 hlasovacích lístků a bylo odevzdáno 198 platných i neplatných hlasovacích lístků. Žádný hlasovací lístek nebyl neodevzdán. Bylo 176 platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty, a to takto: pro poslance Václava Klause bylo odevzdáno 137 hlasů. (Potlesk.) Pro poslance Stanislava Voláka bylo odevzdáno 39 hlasů. V prvním kole byl předsedou Poslanecké sněmovny zvolen poslanec Václav Klaus. Blahopřeji. (Potlesk.)

 

Předsedající Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych upřímně blahopřál nově zvolenému předsedovi Poslanecké sněmovny a předal mu slovo k jeho obvyklému nástupnímu projevu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jako právě zvolený předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR řekl několik stručných vět. Těm z vás, kteří jste mi dali svůj hlas, za vaši důvěru děkuji. Všem ostatním a samozřejmě také všem občanům České republiky chci slíbit, že budu vysokou a zodpovědnou funkci, do které jsem byl zvolen, vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu se svým poslaneckým slibem, s ústavou a dalšími zákony České republiky.

Chci také zdůraznit, že jsem si významu této parlamentní funkce plně vědom a že jsem si také plně vědom významu a postavení Poslanecké sněmovny v našem ústavním systému.

Ustavením sněmovních orgánů a zvolením vedení sněmovny fakticky končí červnové mimořádné volby. Začíná nové volební období. Začíná nové funkční období Poslanecké sněmovny. Je třeba připomenout a přiznat si, že minulé volební období neskončilo šťastně. Skončilo v půli mandátu sněmovny. Skončilo předčasnými volbami. Nyní začínáme nanovo a naší povinností je usilovat o to, abychom toto své funkční období zvládli.

První krok k jistému reparátu za minulé období již učiněn byl. Provedli ho sami voliči, když nám eliminací extremistických sil a vymezením jasnějších obrysů naší politické scény nabídli několik možností povolebního uspořádání. Jak všichni víte, postoje a názory jednotlivých politických stran a následné politické vyjednávání vyústilo v realizaci jedné z těchto možností s tím, že se její životaschopnost projeví a prokáže v nejbližších dnech, týdnech a měsících. Já věřím, že životaschopným řešením bude.

Když se rozhlížím kolem sebe, vidím, že nás mnohé rozděluje. Především pohled na svět a názory na cesty k co nejlepší správě věcí veřejných. Mělo by nás ale také něco spojovat. Měla by nás spojovat úcta k mandátu, který jsme získali od voličů. Měla by nás spojovat odpovědnost vůči jejich důvěře a měla by nás spojovat naše nejlepší vůle prospět naší zemi.

Dokažme, že jsme si tuto důvěru zasloužili a buďme sněmovnou, která udělá pro naši zemi maximum dobrého.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP