(pokračuje Klaus) 

Hovořím k vám z pozice, která je pro mě nepochybně nová. Chci vás ale ujistit, že tuto svou funkci hodlám vykonávat se stejným zaujetím a se stejnou důsledností, jak jsem byl zvyklý ve funkcích jiných. Proto bych rád rozptýlil některé pochybnosti, které snad plynou z jistého napětí, které panovalo mezi sněmovnou a vládou v době, kdy jsem byl reprezentantem exekutivy. Toto napětí nebylo v žádném případě způsobeno mým podceňováním parlamentu, ale nutně plynulo z odlišností jednotlivých ústavních rolí. Jako předseda vlády jsem samozřejmě musel hájit stanovisko a hledisko exekutivy a občasné střety, které z toho plynuly, byly jen přirozeným odrazem vzájemného pnutí jednotlivých institucí, jak to ostatně naše ústava předpokládá.

I ve své nové roli se budu snažit o podobné konstruktivní napětí. Ne však o takové, aby z něj plynuly nebezpečné, celou naši společnost destabilizující efekty, jak tomu leckdy bývalo v minulosti.

Čeká nás mnoho práce. Přeji nám všem, abychom se ctí obstáli vůči autoritě nejvyšší, vůči našemu voliči. Přeji nám všem také potěšení z naší nelehké a zodpovědné práce. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předsedající Miloš Zeman: Děkuji poslanci Václavu Klausovi, předsedovi Poslanecké sněmovny, za jeho vystoupení. Kolegyně a kolegové, moje role v řízení ustavující schůze, přesněji této části ustavující schůze, končí. Po dohodě s nově zvoleným předsedou Poslanecké sněmovny nyní vyhlašuji 15minutovou přestávku. Sejdeme se tedy ve 13.30 hodin, kdy nově zvolený předseda Poslanecké sněmovny již převezme řízení další části ustavující schůze.

 

(Schůze přerušena ve 13.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP