(Schůze opět zahájena v 15.42 hodin.) 

 

Předseda PSP ČR Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do zasedací síně sněmovny, abychom mohli v páteční odpoledne pokročit dále v našem jednání.

Hledám pana poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky tajné volby místopředsedů Poslanecké sněmovny. Než mu dám slovo, prosím, aby se všichni usadili, aby všichni zpozorněli, aby všichni vyslechli zprávu o výsledcích tohoto tajného hlasování. Zdá se mi, že už nás tady drtivá většina je, proto dávám slovo panu poslanci Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, vážená vládo, dámy, pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Bylo vydáno 198 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 198 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty bylo odevzdáno 190 platných hlasů.

Pro poslankyni Petru Buzkovou bylo odevzdáno 125 hlasů, pro poslance Vojtěcha Filipa byly odevzdány 33 hlasy, pro poslance Stanislava Grosse bylo odevzdáno 124 hlasy, pro poslance Jana Kasala bylo odevzdáno 40 hlasů, pro poslance Ivana Langera bylo odevzdáno 123 hlasy, pro poslance Ivana Pilipa bylo odevzdáno 21 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole byli zvoleni místopředsedy Poslanecké sněmovny poslankyně Petra Buzková, poslanec Stanislav Gross a poslanec Ivan Langer. Blahopřeji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP ČR Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vidímovi a i já si dovoluji blahopřát všem zvoleným místopředsedům Poslanecké sněmovny a zároveň je prosím, aby zaujali určená místopředsednická místa, to znamená, aby mne doplnili v této vyvýšené části Poslanecké sněmovny. Prosím tedy paní místopředsedkyni Buzkovou, pana místopředsedu Grosse a pana místopředsedu Langera, aby se dostavili do těchto prostor. (Děje se.)

 

Dovolte, abych zahájil další bod našeho programu, kterým je

 

12.
Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

 

Připomínám, že sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby měla nejméně 10 ověřovatelů. Při zastoupení pěti politických stran mohou tedy být za každý poslanecký klub nominováni dva či více ověřovatelů. Na základě jednání poslaneckých klubů a v souladu s § 27 našeho jednacího řádu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna měla 10 ověřovatelů.

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu a táži se, zda se někdo chce k mému návrhu na deset ověřovatelů sněmovny vyjádřit.

Jestli ne, neexistující rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

Já bych vás rád odhlásil, protože jsme si někteří přesedli a někteří možná že zde v tuto chvíli nejsou. Zaregistrujeme se tedy znovu.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že bude mít 10 ověřovatelů."

 

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Mohu konstatovat, že v hlasování pořadové číslo 17 se z přítomných 195 poslanců pro vyslovilo 192, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní může proběhnout návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny.

 

13.
Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

 

Prosím opět předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby předložený návrh, který byl rozdán do lavic každému z vás, uvedl.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, volební komise na své druhé schůzi 17. července projednala návrhy poslaneckých klubů na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení č. 5, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Jak z návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který máte před sebou, vyplývá, jedná se o tyto poslance: pan poslanec Libor Ambrozek, paní poslankyně Ludmila Brynychová, paní poslankyně Petra Buzková, paní poslankyně Eva Dundáčková, paní poslankyně Ivana Hanačíková, pan poslanec Miroslav Kalousek, pan poslanec Jaroslav Melichar, který je nepřítomen a omluven kvůli nemoci, paní poslankyně Olga Sehnalová, pan poslance Pavel Svoboda a konečně paní poslankyně Miroslava Vlčková.

 

Předseda PSP ČR Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Otevírám případnou rozpravu k tomuto tématu. Hlásí se někdo do této rozpravy?

Ne-li, rozpravu končím a budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 18. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Mohu konstatovat, že v hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 195 poslanců 193 poslanců hlasovalo pro, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP