(pokračuje Klaus) 

Poslední orientační hlasování k tomuto bodu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí, aby měl výbor 22 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 hlasovalo pro 97 poslanců.

 

Nejvíce dostalo 21 členů, proto tedy Poslanecká sněmovna stanoví počet členů výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na 21 členů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 se z přítomných 198 poslanců pro návrh vyslovilo 109 poslanců, proti návrhu 67. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k posledním třem výborům. Nyní výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Opět tři varianty stejné jako v minulém případě. 20, 21, 22.

 

Zahajuji orientační hlasování.

Kdo souhlasí, aby měl výbor 20 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v orientačním hlasování pořadové číslo 57 se pro vyslovilo 77 poslanců.

 

Zahajuji druhé orientační hlasování.

Kdo souhlasí, aby měl výbor 21 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 58 se pro vyslovilo 117 poslanců.

 

Nyní třetí orientační hlasování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby měl tento výbor 22 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 59 se pro vyslovilo 97 poslanců.

 

Nejvíce získalo druhé hlasování.

Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna stanoví počet členů výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na 21 členů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 198 poslanců 104 hlasovali pro, 65 proti. Návrh byl schválen.

 

Zahraniční výbor. Varianta 16, 17.

 

Zahajuji první orientační hlasování.

Kdo souhlasí, aby měl výbor 16 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V hlasování pořadové číslo 61 se pro návrh vyslovilo 96 poslanců.

 

Zahajuji druhé orientační hlasování.

Kdo souhlasí, aby měl výbor 17 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 62 se pro vyslovilo 100 poslanců.

 

Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna stanoví počet členů zahraničního výboru na 17 členů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 198 poslanců 101 hlasovalo pro, 86 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslední výbor je výbor zemědělský. Varianty 16 a 19 členů.

 

První orientační hlasování jsem právě zahájil.

Kdo souhlasí, aby měl výbor 16 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V hlasování pořadové číslo 64 hlasovalo pro 95 poslanců.

 

Zahajuji druhé orientační hlasování.

Kdo souhlasí, aby měl zemědělský výbor 19 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 hlasovalo pro 102 poslanců.

 

Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna stanoví počet členů zemědělského výboru na 19 členů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 198 poslanců bylo pro 100, proti 90. Návrh byl přijat.

 

Technická poznámka pana poslance Brožíka.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upozornit, že jsme se tímto hlasováním o počtu výborů dopustili porušení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože jsme neakceptovali dohody, které byly dohodnuty mezi předsednictvy poslaneckých klubů o tom, že podle zákona každý poslanec má právo být zařazen alespoň v jednom výboru. Tím, že jsme neodhlasovali větší počet v těch dvou výborech, o které žádal klub KSČM, jsme se dopustili toho, že tito dva poslanci nebudou zařazeni ve výborech.

Pokud pan předseda klubu ODS Tlustý navrhoval evropskou integraci, kluby o tom nebyly spraveny, a já bych proto doporučoval, že pokud nevyhovuje počet 22, tak můžeme zvednout tento počet třeba na 23 nebo na 24. Tyto dva výbory mají široké a obsáhlé potřeby. Jako v minulém období by měl výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 26 členů. Myslím, že by nebylo od věci, abychom tyto dva výbory revokovali a umožnili tak poslancům, aby se podíleli na práci ve sněmovně zařazeni ve výborech.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, nemohu odsouhlasit automaticky a ani nikdo z nás, zda je tento názor o zařazení každého počtu poslanců pravdivý nebo nepravdivý. To by asi muselo proběhnout propočítáváním těchto věcí a nevím, jestli to tak je.

Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Je výsostným právem této sněmovny stanovit počty členů ve výborech. To sněmovna usnesením udělala. Je výsostným právem každého poslance být zařazen do výboru. Klub KSČM jako suverénní klub tohoto parlamentu navrhne zařazení svých členů tak, aby právo každého našeho člena bylo splněno, to znamená, jestli jsem byl ochoten akceptovat naše členy do výborů, s kterými jsem se domluvil s jinými politickými stranami, v tuto chvíli budeme navrhovat naše členy i do jiných výborů, než jsme původně navrhovali. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP