Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, toto nevím, jestli byla faktická poznámka, to byla spíše výhrůžka, a nevím, jestli patřila do této rozpravy. Jestli máte nějaký pozměňovací návrh, jestli máte nějaký revokační návrh, to by bylo adekvátní této chvíli, jinak se mi nezdá logické, abychom takto rozprávěli. Jestli má někdo faktický návrh, jak dále...

 

Poslanec František Brožík: Promiňte, já jsem dával návrh na revokaci počtu členů ve výborech pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a pro výbor školský, vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu. To byl procedurální návrh, takže o tom by se mělo dát hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já jsem ochoten to okamžitě respektovat, ale přesto bych doporučoval, aby došlo k nějaké kratičké přestávce, kdy by si konsenzuálně všichni propočetli, jestli mají kalkulačku v ruce a jestli všichni dobře a stejně počítají, abychom zbytečně nehlasovali o něčem, co by se klidně mohlo ukázat, že je nežádoucí.

Využívám svého práva a přerušuji jednání sněmovny na 15 minut. Žádám předsedy klubů, aby se nedaleko rychle setkali a dohodli, jestli platí počty ty či počty ony. Zahájíme v 17.07 hodin.

 

(Schůze přerušena v 16.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP