Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Paní a pánové, pan kolega Tlustý navrhl revokaci usnesení ve věci počtu členů petičního výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Navrhuji ještě revokaci usnesení ve věci rozhodnutí o hospodářském výboru a zároveň navrhuji, aby tento výbor měl také 22 členů. Tím by byla řešena celá situace, která vznikla pro zařazení nebo nezařazení jednotlivých poslanců do výborů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomu tak, že jde o návrh na revokaci usnesení ohledně počtu členů hospodářského výboru. Je to pravda? (Souhlas.)

Má někdo ještě další návrhy na revokaci některých usnesení? Hlásí se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nemám sice návrh na revokaci, ale musím vyhovět formalitám, tj. tomu, že byla otevřena rozprava a můj předchozí projev byl pouze informativní. Znamená to, že teď v znovu otevřené rozpravě navrhuji, aby petiční výbor měl 17 členů a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 22 členů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Kdo má ještě jiný návrh? Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, dámy a pánové, chci pouze upozornit prostřednictvím předsedajícího pana kolegu poslance Filipa, že on nemůže navrhovat revokaci usnesení, kterým byl stanoven počet členů hospodářského výboru na 21, neboť pro toto usnesení nehlasoval, návrh na revokaci může totiž vznést pouze ten, kdo hlasoval kladně pro přijetí návrhu usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšel jsem pana poslance Vidíma, hlásí se místopředseda sněmovny pan Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh na stanovení 21 členů hospodářského výboru a víceméně si tedy osvojuji návrh pana předsedy Filipa a tento návrh formálně vznáším.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Mám zde tedy návrhy na tři revokace usnesení. Dám hlasovat o každém individuálně.

První návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna revokuje své usnesení, kterým se stanoví počet členů petičního výboru."

Zahájil jsem hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 197 poslanců hlasovalo pro 180 poslanců, proti byli 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na revokaci usnesení ohledně počtu členů výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 197 poslanců hlasovalo pro 183 poslanců, proti byli 4. Návrh byl přijat.

 

Konečně zde máme návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny ohledně počtu členů hospodářského výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 197 poslanců pro hlasovalo 124 poslanců, proti 56 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme tedy revokovali tato tři usnesení a nyní musíme otevřít rozpravu, v níž budou předneseny návrhy na jiný počet členů těchto tří výborů Poslanecké sněmovny. Kdo se hlásí do této rozpravy? Poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Paní a pánové, tak, jak tady zaznělo v předchozí rozpravě, navrhuji, aby v petičním výboru bylo 17 členů, v hospodářském výboru 22 členů a ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 22 členů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? (Nikdo.) Ne-li, rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu pana poslance Filipa, který zní:

"Poslanecká sněmovna stanoví počet členů petičního výboru na 17 členů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 196 poslanců hlasovalo 188 pro, 3 poslanci proti návrhu. Návrh byl přijat.

 

Druhé hlasování se bude týkat návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví počet členů výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na 22 členů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 196 poslanců 178 hlasovalo pro, 4 poslanci proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP