(pokračuje Klaus) 

První návrh zní: Kdo je pro, aby - doufám, že pořadí je lhostejné v tuto chvíli - 2. schůze Poslanecké sněmovny začala v 9.00 hodin ve středu 22. července, orientační hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby v 9.00 hodin byla zahájena schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 hlasovalo 129 poslanců pro zahájení v 9.00 hodin.

 

Druhé hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby schůze sněmovny zahájila ve 14.00 hodin.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 se pro vyslovilo 65 poslanců, neboli první varianta 129 poslanců měla většinu.

 

Proto přistoupím k hlasování o původním navrženém usnesení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s původním návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Opakuji - původní návrh byl na 9.00 hodin. Kdo je proti?

V hlasování číslo 75 z přítomných 190 poslanců hlasovalo pro 158 poslanců, proti 11 poslanců. Toto usnesení bylo schváleno.

 

Opakuji, že pozvánka vám bude rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů. Předpokládaný návrh pořadu druhé schůze byl rozdán na lavice. Slyšel jsem dva náměty na doplnění tohoto programu.

 

Poslední věcí je

 

17.
Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

 

Vidím, že pan poslanec Vidím to chce uvést.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dnes naposled. Volební komise na své druhé schůzi 17. července 1998 přijala usnesení č. 6, na jehož základě stanovila lhůtu na podání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny, a to do dne 20. července 1998 do 14.00 hodin, tedy do pondělka do dvou hodin odpoledne. Lhůta byla v souladu s ustanovením článku 5 bod 3 volebního řádu Poslanecké sněmovny stanovena tak, aby návrhy obdržela volební komise nejpozději 24 hodin přede dnem, kdy je na pořadu ustavení výborů. To znamená, že Poslanecká sněmovna může své výbory ustavit nejdříve ve středu 22. července 1998, o čemž před okamžikem rozhodla. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Táži se, zda si někdo přeje k tomuto sdělení vystoupit.

(Reakce na tendence poslanců opustit sál.) Prosím vás, buďme ještě chvíli soustředěni, jedná se o poslední minutu dvě našeho dnešního jednání.

Vidím, že si nikdo nepřeje vystoupit. Tím se ukončilo projednávání tohoto bodu. Znovu zdůrazňuji, že lhůta pro předložení návrhů poslaneckými kluby byla stanovena volební komisí do 20. července do 14.00 hodin.

Pan poslanec Kasal je dnes jedním z nejčastějších vystupujících.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, obávám se, že si na to budete muset zvyknout, ale to nevadí. Já vystupuji jenom proto, že mě pan tajemník dr. Žák upozornil na to, že moje žádost byla formulována dost nepřesně. Protože je potřeba, aby do programu druhé schůze byl zařazen bod zřízení a volba členů těchto komisí, které jsem uvedl ve svém předchozím vystoupení. Takže pro pořádek, aby nevznikl nějaký zmatek kolem toho, co jsem říkal před chviličkou, to chci v tomto smyslu upřesnit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem tomu tak rozuměl, ale pan poslanec Vidím to chce doplnit.

(Reakce na poslance, kteří chtějí opustit sál:) Prosím vás, posaďme se.

 

Poslanec Jan Vidím: Dámy a pánové, omlouvám se, ale ještě jednou směrem k panu kolegu Kasalovi, samozřejmě prostřednictvím předsedajícího. Chci ho upozornit, že na 2. schůzi můžeme zřídit komise, ale není možné je naplnit lidmi, protože nejprve musí dojít k onomu aktu zřízení těch komisí. Ostatně jsem to konzultoval s panem tajemníkem dr. Žákem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Znovu konstatuji - i po tomto malém extempore - že jsme projednali všechny body pořadu ustavující schůze. Přeji vám hezký víkend a připomínám, že se na schůzi sejdeme ve středu v 9.00 hodin ráno.

 

(Schůze ukončena v 17.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP