Stenografický zápis 2. schůze, 22. července 1998

(Schůze zahájena v 9.11 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Brtnický
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Miloslav Výborný


1. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Lux
Poslanec Vojtěch Filip


3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Vojtěch Filip


5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Jan Vidím


6. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Poslanec Pavel Pešek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 10.19 hodin.)
(Schůze zahájena v 10.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner


15. Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 17 a č. 19 přijatých k 2. a 4. bodu pořadu 2. schůze

Poslanec Pavel Pešek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Pavel Pešek


16. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Pavel Pešek


17. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Pavel Pešek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 11.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP