Pořad 2. schůze

2. schůze (22., 24. července 1998)


Zahájení schůze

1. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (22. července 1998)

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (22. července 1998)

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (22. července 1998)

4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (22. července 1998)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Projednávání (22. července 1998)

6. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Projednávání (22. července 1998)

7. Návrh na potvrzení platnosti usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou v 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání

Projednávání (24. července 1998)

8. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. července 1998)

9. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Projednávání (24. července 1998)

10. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (24. července 1998)

11. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Projednávání (24. července 1998)

12. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. července 1998)

15. Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 17 a č. 19 přijatých k 2. a 4. bodu pořadu 2. schůze

Projednávání (22. července 1998)

16. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (22. července 1998)

17. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (22. července 1998)Přihlásit/registrovat se do ISP