(pokračuje Buzková) 

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Vojtěcha Filipa, který navrhuje za bod 6 doplnit nový bod s názvem "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro potírání organizovaného zločinu", v bodě 7 vyhlásit lhůtu a za bod 12 "Návrh na volbu členů nebo ustanovení této stálé komise".

 

O tomto návrhu pana poslance Vojtěcha Filipa rozhodneme hlasováním pořadové číslo 9, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 se z přítomných 197 pro vyslovilo 43, proti 126. Tento návrh nebyl přijat.

 

O posledním podaném návrhu pana poslance Kasala jsme už hlasováním rozhodli, tudíž jsme hlasovali o všech pozměňujících návrzích k návrhu pořadu schůze, tak jak byly předloženy.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 se z přítomných 197 pro vyslovilo 186, proti 2. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konstatuji, že podle schváleného pořadu schůze budeme nyní projednávat bod s názvem

 

1.
Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

 

K tomuto bodu vám byl rozdán návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma, aby návrh uvedl.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, vážení páni předsedové, dámy a pánové, volební komise na své 3. schůzi dnešního dne projednala návrhy poslaneckých klubů na členy výborů Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení č. 7, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Navrhuji, abychom nejdříve vedli rozpravu o celém návrhu a po jejím ukončení pak hlasovali o ustavení jednoho každého výboru zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí a chce se k návrhu vyjádřit. Vidím, že tomu tak není, proto rozpravu končím. Předávám slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Vzhledem k tomu, že v rozpravě nepadl žádný návrh, měli bychom hlasováním rozhodnout o ustavení jednotlivých výborů s tím, že bychom nejprve hlasováním en bloc měli rozhodnout o ustavení výboru petičního tak, jak jej volební komise navrhla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji za tento návrh.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11, ve kterém se ptám, kdo souhlasí s navrženým složením petičního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 se z přítomných 197 pro vyslovilo 193, proti nikdo. Konstatuji, že jsme petiční výbor ustavili.

 

Pokračujte prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní hlasováním rozhodneme o složení rozpočtového výboru - znovu en bloc - tak jak jej volební komise navrhla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 12 a kdo souhlasí s navrženým složením rozpočtového výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 se z přítomných 197 pro vyslovilo 193, proti nikdo. Konstatuji, že jsme rozpočtový výbor ustavili.

 

Pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Následuje hlasování o ustavení organizačního výboru. Tady jen malou poznámku - členy organizačního výboru jsou ze zákona předseda sněmovny a místopředsedové sněmovny. Je možné zahájit hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 13 a kdo souhlasí s navrženým složením organizačního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 se z přítomných 197 pro vyslovilo 193, proti nikdo. Konstatuji, že jsme organizační výbor ustavili.

 

Pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní bude následovat hlasování o ustavení hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo souhlasí s navrženým složením organizačního výboru? (Poslanec Vidím: Hospodářského.) Omlouvám se. Pravděpodobně zahájím toto hlasování znovu, protože jsem vás mohla v tuto chvíli mystifikovat. Prohlašuji hlasování pořadové číslo 14 za zmatečné a po jeho doběhnutí zahájím hlasování znovu.

 

Omlouvám se, vážené kolegyně a vážení kolegové. O ustavení hospodářského výboru tedy rozhodneme hlasováním pořadové číslo 15, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením hospodářského výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 se z přítomných 197 pro vyslovilo 194, proti nikdo. Konstatuji, že jsme hospodářský výbor ustavili.

 

Pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o složení ústavně právního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 16 a kdo souhlasí s navrženým složením ústavně právního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 se z přítomných 197 pro vyslovilo 194, proti nikdo. Ústavně právní výbor jsme ustavili.

 

Pane předsedo, pokračujte prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Bude následovat hlasování o ustavení výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 17 a kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro evropskou integraci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 se z přítomných 197 pro vyslovilo 194, proti nikdo. Konstatuji, že jsme výbor pro evropskou integraci ustavili.

 

Pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Hlasováním rozhodneme o ustavení výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 18 a kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro obranu a bezpečnost, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 se z přítomných 197 pro vyslovilo 195, proti nikdo. Konstatuji, že jsme výbor pro obranu a bezpečnost ustavili.

 

Pane předsedo, pokračujte prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Následuje hlasování o ustavení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 19 a kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 se z přítomných 197 pro vyslovilo 195, proti nikdo. Konstatuji, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví jsme ustavili.

 

Pokračujte prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní hlasováním rozhodneme o ustavení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 20 a kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 se z přítomných 197 pro vyslovilo 195, proti nikdo. Konstatuji, že jsme výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ustavili.

Pokračujte prosím, pane předsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP