(pokračuje Buzková) 

V druhé části usnesení, jak byla navržena, Poslanecká sněmovna stanoví, že její členové jsou voleni většinovým způsobem. Pan poslanec Filip navrhl pozměňovací návrh k tomuto usnesení, který zní:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že její členové jsou voleni systémem poměrného zastoupení."

Nejprve v hlasování rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance. V případě, že by nebyl přijat, budeme hlasovat o základním návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 25 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Filipa. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 25 se z přítomných 197 pro vyslovilo 123, proti 46. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku.

Toto usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna

1. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS, skládající se ze sedmi poslanců,

2. stanoví, že její členové jsou voleni systémem poměrného zastoupení."

 

Hlasujeme o tomto návrhu jako o celku v hlasování pořadové číslo 26, které jsem zahájila a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 26 se z přítomných 197 poslanců pro vyslovilo 174, proti 4. Toto usnesení bylo přijato i jako celek.

 

Dalším bodem je

 

3.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu
použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

 

Podle § 36a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, skládající se z pěti poslanců výboru pro obranu a bezpečnost. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby byl zvolen většinovým způsobem. Předkládám proto tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, skládající se z pěti poslanců,

2. stanoví, že členové jsou voleni většinovým způsobem."

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu a ptám, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy k tomuto návrhu usnesení, rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení.

 

Nejprve budeme hlasovat o bodu 1 tohoto návrhu usnesení, který zní:

"Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, skládající se z pěti poslanců."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 27 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 27 se z přítomných 197 pro vyslovilo 192, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhé části tohoto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že její členové jsou voleni většinovým způsobem."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 28 se z přítomných 197 pro vyslovilo 175, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 29 rozhodneme o tomto návrhu usnesení jako o celku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 29 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem jako s celkem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 29 se z přítomných 197 pro vyslovilo 192, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

4.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

 

Podle § 23a a § 36a a odst. 1 zákona č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby byl zvolen většinovým způsobem.

Předkládám proto tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, skládající se ze sedmi poslanců,

2. stanoví, že členové jsou voleni většinovým způsobem."

 

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu usnesení a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Udílím slovo panu poslanci Vojtěchu Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, paní a pánové, zopakuji svůj procedurální návrh, to znamená, že navrhuji, aby komise pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství byla volena také podle způsobu poměrného zastoupení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda je nějaká další přihláška do rozpravy? Není tomu tak, proto rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Nejdříve budeme hlasovat o první části tohoto návrhu:

"Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, skládající se ze sedmi poslanců."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 30 se z přítomných 195 poslanců vyslovilo pro 188, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhé části tohoto návrhu usnesení, a to nejprve o variantě přednesené panem poslancem Filipem, která zní:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že její členové jsou voleni systémem poměrného zastoupení."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 31 se z přítomných 195 poslanců pro vyslovilo 113, proti 61. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o obou schválených částech usnesení jako o celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP