(pokračuje Buzková) 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 32. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 32 se z přítomných 197 pro vyslovilo 188, proti 1.

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

5.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby,
stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití
operativní techniky Policie České republiky a stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

 

Žádám předsedu volební komise, poslance Jana Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážení páni předsedové, dámy a pánové, volební komise na své 3. schůzi 22. července přijala usnesení č. 8, na jehož základě stanovila lhůty na podání návrhů na členy stálé komise pro kontrolu činnosti BIS - 7 členů, na členy stálé komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky - 5 členů výboru pro obranu a bezpečnost, a na členy stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství - 7 členů, a to do 22. července, tedy do dneška, do 18. hodiny.

Chtěl bych připomenout, že Poslanecká sněmovna již rozhodla o způsobu volby těchto orgánů. Lhůty byly stanoveny tak, aby volební komise obdržela návrhy nejpozději 24 hodin přede dnem, kdy jsou na pořadu ony zmíněné body. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu předsedovi volební komise a ptám se, zda se k tomuto sdělení někdo chce vyjádřit.

Vzhledem k tomu, že tomu tak není, končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším, v tuto chvíli posledním schváleným bodem pro dnešní jednání je

 

6.
Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny
a pověření poslanců řízením těchto schůzí

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předseda Poslanecké sněmovny vydal rozhodnutí č. 2 o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny na čtvrtek 23. července 1998 a jejich řízením pověřil následující poslankyně a poslance:

poslankyni Hanu Orgoníkovou řízením petičního výboru, který se sejde v 10 hodin v místnosti petičního výboru č. 301, Sněmovní 1,

poslance Jaroslava Gongola řízením rozpočtového výboru, který se sejde v 10 hodin v místnosti č. 56A,

poslance Karla Vymětala řízením hospodářského výboru, který se sejde v 10 hodin v místnosti hospodářského výboru č. 306, Sněmovní 1,

poslance Zdeňka Jičínského řízením ústavně právního výboru, který se sejde v 9 hodin v místnosti č. 55A,

poslance Viléma Holáně řízením výboru pro evropskou integraci, který se sejde v 9 hodin v místnosti č. 108B,

poslance Jaroslava Melichara řízením výboru pro obranu a bezpečnost, který se sejde v 10 hodin v místnosti č. 11B,

poslance Jaroslava Štraita řízením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který se sejde v 10 hodin v místnosti č. 3A,

poslance Zdeňka Klanicu řízením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který se sejde v 9 hodin v místnosti č. 106A

poslance Františka Chobota řízením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který se sejde v 10 hodin v místnosti č. 211B,

poslankyni Vlastu Štěpovou řízením zahraničního výboru, který se sejde v 11 hodin v místnosti zahraničního výboru č. 250, Sněmovní 1,

poslankyni Olgu Sehnalovou řízením zemědělského výboru, který se sejde v 10 hodin v místnosti 108A,

a to až do doby, než budou zvolení předsedové výborů potvrzeni Poslaneckou sněmovnou.

Dále sděluji, že ustavující schůzi organizačního výboru svolal předseda Poslanecké sněmovny rovněž na zítřek, tj. čtvrtek 23. července, v 15 hodin do jednací místnosti č. 106A.

Právě jsem dostala informaci, že pan poslanec Melichar, který byl pověřen prozatímně řízením výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny, je nemocen, a proto byl místo něj pověřen pan poslanec Miloš Titz.

Dále ještě připomínám rozdíl mezi volbou předsedy výborem a volbou předsedy výboru Poslaneckou sněmovnou. V případě zítřejších voleb předsedů výborů organizaci volby zajišťují jednotlivé výbory samy, to znamená, že návrhy kandidátů předkládají poslanci jménem svých klubů přímo ve výboru. Pokud některé poslanecké kluby předložily své kandidáty volební komisi, zaslala je volební komise přímo do sekretariátu příslušného výboru. Tento postup byl již uplatněn při volbě předsedy mandátového a imunitního výboru.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli jsme ukončili projednávání tohoto bodu a jménem klubu - registruji přihlášku pana poslance Peška.

 

Poslanec Pavel Pešek: Paní předsedající, pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, teď, v tomto okamžiku - revokace usnesení Poslanecké sněmovny.

Zdůvodnění: Klub Unie svobody hlasoval pro poměrné zastoupení v orgánech pro kontrolu BIS a Vojenského obranného zpravodajství a dospěli jsme k názoru, že by bylo opravdu lepší, aby zastoupení, které... (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, já bych prosila o klid v jednacím sále, aby pan poslanec Pešek mohl zdůvodnit svůj procedurální návrh.

 

Poslanec Pavel Pešek: Já děkuji, že jsem vás pobavil. Zastoupení, které znamená pro jakoukoli politickou stranu, že se nemůže podílet na kontrole tajné služby, je zastoupení špatné, a proto žádám o tuto revokaci. Nevidím v tom důvod k smíchu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan místopředseda Gross se hlásí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že to je situace, která podle mého názoru stojí za to, abychom se nad tím chvíli zamysleli v poslaneckých klubech, tak bych v tuto chvíli požádal o 15minutovou přestávku na poradu našeho klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, této žádosti vyhovuji. Budeme pokračovat v 10.35 minut.

 

(Schůze přerušena v 10.19 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP