(Schůze zahájena v 10.35 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Čas určený pro přestávku na jednání klubu poslanců sociální demokracie vypršel. Prosím vás, abyste zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v jednání.

Paní poslankyně, páni poslanci. Před vyhlášením této přestávky navrhl pan poslanec Pešek jménem klubu Unie svobody zařazení nového bodu, a to bodu "Revokace usnesení". Prosila bych pana poslance Peška, aby upřesnil - je zde pan poslanec Pešek? Prosím pana poslance Peška, aby upřesnil, ke kterému bodu se vztahovala revokace usnesení.

Táži se pana poslance Peška, zda jeho návrh na zařazení bodu na revokaci usnesení se týkal Bezpečnostní informační služby a Vojenského obranného zpravodajství. Je to tak? Ano. Takže budeme hlasovat o návrhu, kterým je návrh na zařazení nového bodu. Tento nový bod by byl "Revokace usnesení přijatého v rámci bodu Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby a bodu Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby".

Ptám se pana poslance Peška, zda jsem správně zrekapitulovala jeho návrh. Ano.

Registruji žádost o odhlášení a všechny vás odhlašuji. Prosím o novou registraci.

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zařazení nového bodu. (Bušení do lavic z levé strany sněmovny.)

Pan poslanec Exner má zřejmě připomínku k proceduře.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, domnívám se, že je skutečně obtížné, abychom jedním hlasováním odhlasovali revokaci dvou usnesení ke dvěma různým bodům jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Upozorňuji pana poslance, že v tuto chvíli nebudeme hlasovat o revokaci, ale o zařazení bodu, v jehož rámci by se hlasovalo o revokaci těchto dvou bodů, samozřejmě o každém zvlášť.

Nyní tedy budeme hlasovat - opakuji to asi počtvrté - o zařazení nového bodu v hlasování pořadové číslo 33, které zahajuji.

 

Ptám se kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 se z přítomných 194 pro vyslovilo 148, proti 32. Tento návrh byl přijat, nový bod byl zařazen.

 

15.
Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 17 a č. 19
přijatých k 2. a 4. bodu pořadu 2. schůze

 

Táži se pana poslance Peška jako navrhovatele tohoto bodu, zda si přeje vystoupit na úvod tohoto bodu. Pan poslanec Pešek si nepřeje vystoupit. Pan poslanec Pešek by tedy měl zopakovat návrhy usnesení, o kterých budeme v rámci tohoto bodu hlasovat.

 

Poslanec Pavel Pešek: Dámy a pánové, předpokládám, že teď je již nutno hlasování rozdělit. Jedna část bude hlasování o naplnění komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní a informační služby a druhá část bude o naplnění komise pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství - o způsobu hlasování, o způsobu stanovení počtu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Němcová má náhradní kartu číslo šest.

O slovo se hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny Stanislav Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, omlouvám se, ale mám pocit, že prostě není možné takto v tuto chvíli hlasovat. V rozpravě k tomuto bodu, který jsme v tuto chvíli zařadili, musí padnout konkrétní návrhy usnesení a o těchto usneseních budeme teprve potom hlasovat. Ale to musí formulovat ti, kteří žádali o zařazení tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan místopředseda Gross má bezesporu pravdu. Pokud si to pan poslanec Pešek přeje, mohu mu zapůjčit ze své prezidiálky schválené usnesení Poslanecké sněmovny, aby mohl naformulovat svůj návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP