Poslanec Pavel Pešek: Prvním návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh: "Poslanecká sněmovna revokuje své usnesení k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby." To je první hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že je možné takto postupovat. Usnesení bylo schváleno jako celek, obě jeho části, to znamená, že v případě revokace bude revokováno usnesení celé, nejen způsob ustavení této komise, ale i její zřízení. Poté co by byl tento bod revokován, bychom se museli vrátit k tomuto bodu, musel by padnout nový návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo, jak o zřízení, tak o způsobu naplnění této komise. Myslím, že můžeme postupovat podle návrhu, který přednesl pan poslanec Pešek. Pan poslanec je oprávněn navrhnout tuto revokaci vzhledem k tomu, že pro ni, jak sám prohlásil, hlasoval. Můžeme tedy hlasovat o revokaci, jak byla navržena, v hlasování pořadové číslo 34. Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, to, co dosud proběhlo, je zřejmě úvodní vystoupení navrhovatele a nepochybně před hlasováním zvážíte, zda by přece jen nebylo dobře otevřít rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, bezesporu bylo. Já jsem se právě chystala vyzvat pana poslance Peška - vzhledem k tomu, že oba návrhy jsou zařazeny v jednom zařazeném bodu - aby přednesl i druhý návrh na revokaci, o kterém budeme jednat. Poté se chystám otevřít rozpravu a poté, co bude rozprava ukončena, budeme hlasovat o revokacích.

Prosím pana poslance Peška, aby jako předkladatel přednesl ještě druhý návrh na revokaci.

 

Poslanec Pavel Pešek: Dámy a pánové, druhým návrhem je: "Poslanecká sněmovna revokuje své usnesení, ve kterém schválila návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Odezněl druhý návrh a v tuto chvíli k těmto návrhům otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Exner, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pan poslanec Pešek byl členem Poslanecké sněmovny v minulém volebním období, a může tedy být informován o tom, že v minulém volebním období paní poslankyně Zuzka Rujbrová byla členem stálé komise pro kontrolu BIS. Pokud došlo k nějakému ohrožení činnosti BIS nebo republiky v této době, nebylo to v žádném případě z důvodu účasti poslankyně Zuzky Rujbrové v této komisi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Pešek se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Pavel Pešek: Navrhuji usnesení ke kontrole Bezpečnostní informační služby následujícího znění: Podle § 18 zákona 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby jeho členové byli voleni většinovým způsobem. To je jedno usnesení.

Druhé usnesení: "Podle § 23a a § 36a odst. 1 zákona č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby byl zvolen většinovým způsobem."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Peškovi. Hlásí se do rozpravy pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, pane předsedo vlády, paní předsedající, paní a pánové, vzhledem k tomu, že jsme se ještě jednou vrátili k již rozhodnutému, a naše jednání tedy vyžaduje pravděpodobně jiné odůvodnění, které by bylo kvalifikovanější než to, které jsem předložil při prvním jednání o tomto bodu, jsem přesvědčen, že je potřeba volit oba orgány způsobem podle poměrného zastoupení.

Chápu situaci, do které se dostala Unie svobody při rozhodnutí o principu volby podle poměrného zastoupení, ale na druhou stranu musím sdělit této sněmovně, že přestože byla v minulém období uplatněna u komisí volba většinovým způsobem a podle statutu další komise pro kontrolu operativní techniky Policie České republiky, tak klub KSČM, který měl stejně třetí největší počet mandátů v této sněmovně v minulém volebním období, byl jenom v jediném orgánu, a to byl kontrolní orgán pro Bezpečnostní informační službu. Podle principu poměrného zastoupení jsem byl dokonce jednu dobu i zvolen členem kontrolního orgánu VOZ, ale protože jsem měl méně hlasů než jiný poslanec z jiného politického klubu, tak jsem nikdy v této komisi nebyl.

Jsem přesvědčen, že pro lepší kontrolu těchto jednotlivých věcí je skutečně principiálně důležité, aby se na tom podílely jednotlivé politické strany a podle principu poměrného zastoupení také byly obsazovány tyto orgány. Navíc nikdo nebrání Unii svobody, aby se spojila s jinou politickou stranou a navrhla v principu poměrného zastoupení svého kandidáta za kandidáta jiné politické strany, která jí to umožní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP