(pokračuje Buzková) 

V tuto chvíli zbývá vypořádat se s návrhem pana poslance Brožíka. Táži se pana poslance, zda trvá na svém návrhu usnesení. Netrvá. Děkuji panu poslanci Brožíkovi.

Tím jsme ukončili projednávání nově zařazeného bodu, který se týkal revokací. V tuto chvíli uděluji slovo přihlášenému panu poslanci Peškovi.

 

Poslanec Pavel Pešek: Vzhledem k tomu, že byl zrevokován bod, kterým se zřizovala stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS, navrhuji v tomto okamžiku zařazení nového bodu, který zní: "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS a způsobu jejího ustavení nebo volby."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 36. Ještě jednou tento návrh zopakuji: Budeme hlasovat o zařazení bodu "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS a způsobu jejího ustavení nebo volby".

Vidím přihlášku pana poslance Jalůvky, kterému uděluji slovo k procedurální připomínce.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážená paní předsedající, vážení páni předsedové, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem "ano", v záznamu je "ne". Prosím o nové hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zaznamenala jsem návrh pana poslance Jalůvky. Budeme hlasovat o této námitce pana poslance Jalůvky, kterou vznesl vůči hlasování pořadové číslo 35.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Jalůvky? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 se z přítomných 198 pro vyslovilo 145, proti 17, námitka pana poslance Jalůvky byla přijata.

 

V hlasování pořadové číslo 37 tedy znovu rozhodneme o návrhu pana poslance Peška na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny přijatého k bodu "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsob jejího ustavení nebo volby".

Vidím, že pan poslanec Karel Vymětal si přeje odhlásit. Všechny vás tedy odhlašuji a prosím o novou registraci.

V hlasování pořadové číslo 37 budeme znovu rozhodovat o revokaci usnesení, které jsem před chvílí přečetla, podle návrhu pana poslance Peška.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro tuto revokaci. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 se z přítomných 197 pro vyslovilo 105, proti 73, toto usnesení bylo revokováno.

 

Předtím než pan poslanec zpochybnil toto hlasování, padl návrh pana poslance Peška na zařazení nového bodu, který by zněl: "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS a způsobu jejího ustavení nebo volby".

V tuto chvíli jsem přečetla návrh na zařazení nového bodu, který se týká komise pro činnost BIS. Vzhledem k tomu, že mezitím proběhlo nové hlasování, které revokovalo i usnesení, které se týkalo stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství, předpokládám, že navrhovatel - pan poslanec Pešek - vystoupí s návrhem na zařazení dalšího bodu této schůze. Uděluji mu proto slovo.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji. Navrhuji další bod: "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby". Tento bod navrhuji zařadit za bod, kterým, v případě, že to bude schváleno, budeme probírat BIS.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Peškovi za jeho návrhy. V hlasování rozhodneme o zařazení těchto bodů.

Nejprve rozhodneme o zařazení bodu "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS a způsobu jejího ustavení nebo volby".

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 38 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 38 se z přítomných 198 pro vyslovilo 160, proti 20. Tento bod byl zařazen.

 

V hlasování pořadové číslo 39 rozhodneme o zařazení bodu "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby".

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 39 a ptám se, kdo je pro návrh na zařazení tohoto bodu. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 39 se z přítomných 198 pro vyslovilo 164, proti 12. Tento návrh byl přijat a tento bod byl zařazen.

 

Dalším bodem, který nyní budeme projednávat, je

 

16.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

 

Prosím navrhovatele tohoto bodu pana poslance Peška, aby přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji. Předkládám tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS skládající se ze sedmi poslanců;

2. stanoví, že její členové jsou voleni většinovým způsobem."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Peškovi za přednesení návrhu usnesení, ke kterému v tuto chvíli otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do rozpravy někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, který přednesl pan poslanec Pešek:

"1. Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS skládající se ze sedmi poslanců."

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 40, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 40 se z přítomných 198 pro vyslovilo 161, proti 12, tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhé části tohoto usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že členové komise jsou voleni většinovým způsobem."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 41 se z přítomných 198 pro vyslovilo 127, proti 53, tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP