(pokračuje Buzková)

Hlasováním pořadové číslo 42 rozhodneme o návrhu usnesení jako o celku.

 

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 se z přítomných 198 pro vyslovilo 138, proti 30. Tento návrh usnesení v celkovém znění byl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, dalším bodem je

 

17.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
a způsobu jejího ustavení nebo volby

 

Tento bod uvede jeho navrhovatel pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji. Doufám, že to je naposledy v dohledné době, co vystupuji. Navrhuji - předkládám tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, skládající se ze sedmi poslanců. Za druhé - stanoví, že členové jsou voleni většinovým způsobem."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Peškovi za návrh usnesení k tomuto bodu a v tuto chvíli k němu otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Proto rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo. Nejprve hlasováním rozhodneme o návrhu, který zní:

"Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, skládající se ze sedmi poslanců."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 43 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 43 se z přítomných 198 pro vyslovilo 187, proti 1. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že členové jsou voleni většinovým způsobem."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 44 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 se z přítomných 198 pro vyslovilo 127, proti 53. Tento návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 45 rozhodneme o tomto návrhu usnesení, jako o celku.

Hlasování zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s usnesením jako s celkem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 se z přítomných 198 pro vyslovilo 145, proti 31. Tento návrh také byl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme projednali všechny body této schůze, které bylo možno projednat dnešního dne. Zítra, to je ve čtvrtek, se budou konat ustavující schůze výborů Poslanecké sněmovny a bude rovněž zasedat volební komise. Proto nyní přerušuji jednání 2. schůze Poslanecké sněmovny, a to do pátku 24. července do 9.00 hodin, kdy budeme pokračovat projednáním dalších bodů schváleného pořadu a prvním projednávaným bodem pátečního dopoledne bude "Návrh na potvrzení platnosti usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou ve 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání."

Končím dnešní jednání a sejdeme se v pátek 24. července v 9.00 hodin.

(Schůze přerušena v 11.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP