Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. července 1998 v 9.00 hodin

Přítomno: 197 poslanců

 

 

(Schůze zahájena v 9.01 hodin.) 

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den druhé schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Přesto vás prosím, abyste se posadili a přerušili existující diskusní kroužky.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o jejich vydání.

Nikdo zatím nesdělil nic o vydání náhradní karty.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali poslankyně Monika Horáková a poslanec Snítilý.

Vážené kolegyně a kolegové, poprvé mezi námi vítám prezidentem republiky jmenovanou novou vládu České republiky. Chtěl bych požádat jejího předsedu pana Miloše Zemana, aby nám jednotlivé členy vlády představil.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte, abych vám představil jednotlivé členy vlády tak, jak je ve středu tento týden jmenoval prezident republiky. Začnu místopředsedy vlády.

Místopředsedou vlády byl jmenován pan Pavel Rychetský, který bude mít na starosti legislativu a lidská práva, dále pan Pavel Mertlík, který bude mít na starosti koordinaci ekonomických ministerstev, dál pan Vladimír Špidla, který bude mít na starosti koordinaci sociálních ministerstev včetně ministerstva životního prostředí, a pan Egon Lánský, který bude mít na starosti koordinaci zahraničního a bezpečnostních ministerstev.

Dále mi dovolte, abych zprava doleva představil jednotlivé ministry.

Ministrem školství byl jmenován pan Eduard Zeman, ministrem obrany pan Vladimír Vetchý, ministrem financí pan Ivo Svoboda, ministrem dopravy pan Antonín Peltrám, ministrem životního prostředí pan Miloš Kužvart, pana Vladimíra Špidlu vám představuji ještě jednou, tentokráte v roli ministra práce a sociálních věcí.

Přecházím na pravou polovinu empiru. Ministrem zahraniční byl jmenován pan Jan Kavan, ministrem vnitra pan Václav Grulich, ministrem průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr, ministrem zemědělství pan Jan Fencl, ministrem kultury Pavel Dostál a ministrem zdravotnictví pan Ivan David.

Chtěl bych závěrem vyjádřit naději, že nová vláda bude s parlamentem - velmi se omlouvám, ale ministrů máme tolik, že zaberou nejen tuto řadu, ale musí i simulovat postavení místopředsedů sněmovny. Ujišťuji vás, že vzdor jejich pozici tomu tak není.

Velmi se omlouvám, ministrem pro místní rozvoj byl jmenován pan Jaromír Císař a ministrem bez portfeje pan Jaroslav Bašta.

Nyní mi dovolte vyjádřit naději, že nová vláda bude s Poslaneckou sněmovnou dělně spolupracovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi vlády. Všimli jsme si, že se vláda rozpíná i do této řady patřící obecně parlamentu. Doufám, že se vládě podaří ušetřit v některých jiných položkách, aby vykompenzovala tyto zvýšené náklady.

Věřím, že mezi vládou a parlamentem nastane v budoucnosti spolupráce, kterou pan předseda vlády označil za dělnou. Myslím, že budeme mít všichni dostatek příležitosti, abychom to potvrdili nebo nepotvrdili.

Děkuji panu místopředsedovi vlády za představení členů vlády.

Sděluji, že paní poslankyně Eva Fischerová má náhradní kartu číslo 4.

Začneme projednávat další bod schváleného programu. Předávám řízení schůze panu místopředsedovi Ivanu Langrovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobrý den, dámy a pánové, dnes prožíváme dvě premiéry - nejdříve vláda a druhou je mé předsednictví. Doufám, že mi mou roli neusnadníte.

Máme před sebou k projednání další bod pořadu druhé schůze Poslanecké sněmovny:

 

7.
Návrh na potvrzení platnosti usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou
ve 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovny upravila své vnitřní poměry
a podrobnější pravidla jednání

 

 

Této problematice jsme se věnovali v prvním jednacím dnu této schůze. Byl předložen jako první bod dnešního pořadu jednání. Problematikou se zabýval ústavně právní výbor.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru kolega Marek Benda a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Marek Benda: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, ústavně právní výbor včera na své první schůzi po absolvování povinných procedur, jako je volba předsedů a místopředsedů, se rozhodl, že se iniciativně bude věnovat také tomuto bodu přeloženému na páteční schůzi. Po velmi obsáhlé debatě navrhuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení, které vám teď přečtu, a pak se ho pokusím stručně zdůvodnit.

Ústavně právní výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí, že usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jejích orgánů zůstávají platná i po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP