(pokračuje Sehoř) 

Vliv, který má Ministerstvo životního řízení při územních řízeních, je úplně dostatečný a není jej třeba posilovat.

Poslední poznámka, kterou bych uvedl, je z oblasti veřejné správy. Snaha o rozšíření podpory pro podnikání obcí se mi zdá opět zbytečná. Obce by prakticky neměly podnikat vůbec. Socialismus ve velkém či v malém má stejně špatnou efektivitu.

I když jsem se zde soustředil převážně na kritická slova vůči vládnímu prohlášení, není pochyb o tom, že obsahuje i pozitivní záměry. V mnoha případech dokonce navazuje na předchozí vlády. Základní tendencí v zahraniční politice, v privatizaci bank, pokračováním deregulací apod. se budeme přibližovat ke státům Evropské unie. Proto budu respektovat dohodu dvou nejsilnějších politických stran a v době hlasování nebudu přítomen ve sněmovně. Jde ostatně o respektování výsledků voleb, které v současné době přejí více stávající vládní straně než straně, které jsem členem. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sehořovi, který byl posledním diskutujícím dnešního dne.

Paní poslankyně, páni poslanci, vyslechněte prosím ještě několik následujících sdělení. Na žádost předsedy mandátového a imunitního výboru poslance Výborného připomínám všem členům mandátového a imunitního výboru, že se sejdou 30 minut po skončení dnešního jednání v místnosti č. 55.

V tuto chvíli je do rozpravy přihlášeno 25 poslankyň a poslanců, kteří budou zítra pokračovat v rozpravě. Vzhledem k četným dotazům na pořadí zítřejších diskutujících přečtu v tuto chvíli pořadí tak jak se poslankyně a poslanci do rozpravy hlásili:

Prvním diskutujícím bude zítra pan poslanec Jiří Payne, potom pan poslanec Stanislav Němec, pan poslanec Petr Matějů, pan poslanec Miroslav Kalousek, pan poslanec Václav Nájemník, pan poslanec Zdeněk Kořistka, pan poslanec Miloslav Kučera, pan poslanec Karel Vymětal, paní poslankyně Michaela Šojdrová, pan poslanec Ladislav Šustr, pan poslanec Libor Ambrozek, pan poslanec Vilém Holáň, pan poslanec Jan Zahradil, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, pan poslanec Petr Nečas, paní poslankyně Zdeňka Horníková, pan poslanec Zdeněk Jičínský, pan poslanec Tomáš Teplík, pan poslanec Pavel Severa, pan poslanec Josef Krejčí, pan poslanec Walter Bartoš, pan poslanec Martin Kocourek, pan poslanec Jan Vidím, paní poslankyně Miroslava Němcová, pan poslanec Petr Mareš.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin. Současně připomínám, že v 18.20 hodin se sejde organizační výbor.

 

(Schůze byla přerušena v 18.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP