(pokračuje Grégr) 

Netvrdím, že jmenované podniky neměly dostat nic. Selektivní přístup k podnikům bude nutností.

Dovolte mi malou odbočku. Možná že v této sněmovně sedí ještě někdo, kdo pamatuje, že jsem v roce 1990 byl ministrem strojírenství a elektrotechniky. Ať se to komu líbí, nebo nelíbí, tak pod mým vedením se zrealizoval projekt Škoda Mladá Boleslav - Volkswagen. I když si to samozřejmě potom chtěli rádi připsat k dobru někteří jiní, ale objektivita a pravda je jenom jedna. Tímto projektem se chlubily i minulé vlády. Ale řekl bych, že tento projekt byl také selektivním přístupem. Mohl bych hovořit o tom, že Portugalsko, člen Evropské unie, poskytlo nadstandardní podmínky např. projektu INTELu. Mohl bych samozřejmě hovořit i o dalších.

Nelze pochopitelně pomáhat všem, ale jen těm, jejichž podnikatelské záměry, stav podniku a úroveň managementu dávají vůbec šanci na přežití. Ale tento selektivní přístup podle mého mínění vyžaduje aplikaci předem stanovených pravidel a kritérií podle velmi formalizované procedury. Většinou by tento výběr neměl provádět stát a jeho orgány, ale odborné renomované finanční instituce, jako např. Světová banka a její International Finance Corporation, které již v tomto směru nabídly své služby.

Chtěl bych upozornit, že intervence ve prospěch určitých podniků osobně podnikali i někteří ministři minulých vlád. Přímý zásah státu vidím oprávněný jen tam, kdy při úvahách o budoucnosti podniku převládají aspekty sociálně politické, například nebezpečí rozsáhlé nezaměstnanosti v regionu, kde neexistují jiné šance, což v řadě případů nám předvedly hospodářsky vyspělé země.

Chtěl bych tedy na závěr říci, že se jako ministr této vlády nebráním věcné kritice příslušné části programového prohlášení vlády a uvítám každou dobře míněnou radu, která pomůže překonat současnou neutěšenou situaci podnikové sféry. Bohužel většina kritiky ekonomické části vládního programového prohlášení, se kterou jsem se setkal, má povahu přízemních výpadů proti opatřením, která se musí stát běžnou součástí našeho života, chceme-li mít vůbec šanci se důstojně přiřadit k vyspělým státům Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Grégrovi. Vážené kolegyně a vážení kolegové, v tuto chvíli mám avizováno zhruba sedm přihlášek do rozpravy z řad členů vlády. Jelikož čas už přece jenom pokročil na hranici únosnosti k tomu, abychom mohli vyhlásit ještě polední pauzu, budu muset tak v tuto chvíli učinit. Vyhlašuji tudíž polední přestávku v našem jednání do 14.15 hodin. Poté budeme pokračovat v rozpravě.

 

(Schůze přerušena ve 13.14 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP