(Schůze opět zahájena v 16.20 hodin.) 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu. Čas vyhrazený pro technickou přestávku skončil, budeme pokračovat v jednání.

V tuto chvíli, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, prosím zpravodajku k tomuto bodu paní poslankyni Jitku Kupčovou, aby zrekapitulovala, jaké návrhy padly v rozpravě, a současně prosím oba určené ověřovatele této schůze, kterými jsou poslanec Pavel Svoboda a poslankyně Miroslava Vlčková, aby zaujali místa u stolku zpravodajů, kde budou mít k dispozici seznam poslanců v abecedním pořadí.

Udílím slovo zpravodajce k tomuto bodu paní poslankyni Jitce Kupčové a současně prosím o klid v jednacím sále. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, dámy a pánové. Mým úkolem zpravodajky k tomuto projednávanému bodu programu 3. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tedy k návrhu na vyslovení žádosti o vyslovení důvěry vládě ČR, je rekapitulace právě proběhlé rozpravy. Konstatuji, že v rozpravě vystoupilo celkem 61 paní poslankyň, pánů poslanců a členů vlády. V rozpravě byl vznesen jeden návrh na usnesení, a to návrh předsedy vlády ČR na vyslovení důvěry vládě ČR.

Domnívám se, paní místopředsedkyně, že je možné, abychom přistoupili k hlasování o tomto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Jitce Kupčové za její úlohu v průběhu projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu k vylosování poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrolu lístků se jmény poslanců již ověřovatelé provedli a já za chvíli přistoupím k losování. Ještě předtím jsem zaznamenala přihlášku předsedy KSČM a udílím mu slovo. V průběhu jeho řeči bych ráda poprosila ověřovatele, aby mi dodali podklady k losování.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych jménem klubu KSČM Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vám sdělil stanovisko k žádosti vlády o vyslovení důvěry. Mohl bych komentovat některé výroky, které tady padly, ale zdržím se toho a budu poměrně stručný.

Pro KSČM je současné programové prohlášení vlády a vláda, tak jak je sestavena, velmi pozitivním krokem pro ČR. Oceňujeme zejména materiál, který byl předložen, a jeho včasnost předložení. Svědčí to o snaze změnit přece jen trochu politický styl.

V programovém prohlášení jsou ale také věci, které nás zarážejí, protože přestože jde o vládu pouze sociální demokracie, a ne žádnou koaliční vládu, očekávali jsme přece jen výraznější posun v řešení složitých problémů, v kterých se ČR po létech vlády ocitla. A protože jsme byli svědky toho, že je potřeba řešení, které je rybou nebo rakem, tak jak včera řekl pan předseda vlády pro sdělovací prostředky, a my se v tomto vládním prohlášení, musím říci, orientujeme tak, že zčásti tu rybu vidíme a v jiné části zase vidíme raka, jako by se šlo pozpátku, tak nezbývá klubu komunistických poslanců v této sněmovně nic jiného, než očekávat, že vláda bude realizovat svůj program tak, aby byl ve prospěch všeho lidu, a chceme, aby dosáhla svých cílů. Nebudeme překážet tomu, aby získala důvěru, ale zároveň si ponecháváme odstup k hodnocení těchto kroků. Klub KSČM se zdrží hlasování při vyslovení důvěry vládě. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Já v tuto chvíli vylosuji jméno prvního poslance, který bude hlasovat v hlasování podle jmen. (Losování.) Je jím pan poslanec Michal Doktor. Ten tedy bude hlasovat první.

Ještě připomínám, že podle § 74, odst. 4 se vyvolaný poslanec vysloví - cituji: "Pro návrh" nebo "Proti návrhu". Zdržuje-li se hlasování, řekne: "Zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl hlasitě, abych je mohla v souladu s jednacím řádem zopakovat.

 

Nyní přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě ČR důvěru."

 

Zahajuji veřejné hlasování o tomto návrhu.

Pan poslanec Doktor Michal (Nepřítomen)

Pan poslanec Doležal Vladimír (Nepřítomen)

Pan poslanec Dostál Pavel (Pro návrh)

Paní poslankyně Dostálová Kateřina (Nepřítomna)

Pan poslanec Drda Jiří (Nepřítomen)

Paní poslankyně Dundáčková Eva (Nepřítomna)

Pan poslanec Ekert Milan (Pro návrh)

Paní poslankyně Emmerová Milada (Pro návrh)

Pan poslanec Exner Václav (Zdržuji se)

Pan poslanec Filip Vojtěch (Zdržuji se)

Pan poslanec Fischer Stanislav (Zdržuji se)

Paní poslankyně Fischerová Eva (Pro návrh)

Pan poslanec Frank Václav (Zdržuji se)

Pan poslanec Gongol Jaroslav (Zdržuji se)

Pan poslanec Grebeníček Miroslav (Zdržuji se)

Pan poslanec Grega Andrej (Pro návrh)

Pan poslanec Grégr Miroslav (Pro návrh)

Pan poslanec Gross Stanislav (Pro návrh)

Pan poslanec Grulich Václav (Pro návrh)

Pan poslanec Grüner Václav (Pro návrh)

Pan poslanec Grůza Jan (Proti návrhu)

Paní poslankyně Hanačíková Ivana (Proti návrhu)

Pan poslanec Hanuš Václav (Nepřítomen)

Pan poslanec Hofman Jiří (Pro návrh)

Pan poslanec Hojda Pavel (Zdržuji se)

Pan poslanec Hojdar Josef (Pro návrh)

Pan poslanec Holáň Vilém (Proti návrhu)

Pan poslanec Hönig Pavel (Pro návrh)

Paní poslankyně Horáková Monika (Proti návrhu)

Paní poslankyně Horníková Zdeňka (Nepřítomna)

Pan poslanec Hort Petr (Nepřítomen)

Pan poslanec Houzák Josef (Zdržuji se)

Pan poslanec Hradil Vladimír (Pro návrh)

Pan poslanec Hrnčíř Pavel (Nepřítomen)

Pan poslanec Chobot František (Pro návrh)

Pan poslanec Chytka Radim (Nepřítomen)

Pan poslanec Jalůvka Josef (Nepřítomen)

Pan poslanec Janeček Josef (Proti návrhu)

Pan poslanec Ježek Josef (Nepřítomen)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP