(pokračuje Buzková) 

Veřejné hlasování skončilo. Prosím ověřovatele, aby mi sdělili, jak dlouhou dobu potřebují ke zjištění výsledků hlasování.

Dříve než si ověřovatelé rozmyslí dobu, chci se v tuto chvíli zeptat, zda byli všichni čteni a všichni hlasovali.

Pan poslanec Brtnický se hlásí.

 

Poslanec Jiří Brtnický: (Hovořil z místa.) Já jsem nebyl čten.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já sice mám poznamenáno, že jste hlasoval pro návrh… (Smích a potlesk.)

Prosím ověřovatele, aby se podívali do svých záznamů, které jsou samozřejmě mnohem důležitější než poznámky moje.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážená paní předsedající, pana poslance jste nečetla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Omlouvám se tedy panu poslanci i všem ostatním a ptám se pana poslance Brtnického, jak hlasuje o návrhu usnesení.

 

Poslanec Jiří Brtnický: (Z místa.) Pro návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Dostál.

 

Poslanec Pavel Dostál: (Hovořil z místa.) Paní předsedající, byl jsem upozorněn od kolegů z unie, že jste neopakovala moje hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud jsem neopakovala hlasování pana poslance Dostála do mikrofonu, opakuji, že pan poslanec Dostál hlasoval pro návrh.

Ptám se, zda vznikly ještě nějaké problémy při tomto hlasování. Všichni poslanci, kteří se chtěli zúčastnit hlasování, zda jim bylo hlasování umožněno. Nevidím žádné protesty ani od ověřovatelů, proto se jich táži, kolik času potřebují na sečtení výsledků tohoto hlasování.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážená paní předsedající, prosíme o poskytnutí 20 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 17 hodin 12 minut, kdy budou vyhlášeny výsledky tohoto veřejného hlasování.

 

(Schůze přerušena v 16.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP